Η επίδραση της προσκόλλησης στη δίαιτα DASH στον δεκαετή καρδιαγγειακό κίνδυνο και σε καρδιομεταβολικούς παράγοντες κινδύνου: μελέτη "Αττική"

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Η επίδραση της προσκόλλησης στη δίαιτα DASH στον δεκαετή καρδιαγγειακό κίνδυνο και σε καρδιομεταβολικούς παράγοντες κινδύνου: μελέτη "Αττική"

Χρυσανθοπούλου, Ευαγγελία

ΣΚΟΠΟΣ: Τα καρδιαγγειακά νοσήματα παραμένουν η πρώτη αιτία θανάτου στον ελληνικό πληθυσμό. Η υιοθέτηση υγιεινών διατροφικών προτύπων αποτελεί βασικό τροποποιήσιμο παράγοντα τόσο στην πρωτογενή όσο και στην δευτερογενή πρόληψη της καρδιαγγειακής νόσου. Η δίαιτα DASH φάνηκε να έχει ιδιαίτερα ευνοϊκή επίδραση στην ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης αλλά και σε άλλους καρδιομεταβολικούς παράγοντες και συσχετίστηκε με μειωμένη καρδιαγγειακή νοσηρότητα και θνητότητα. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να εκτιμηθεί η επίδραση της δίαιτας DASH στον 10ετή καρδιαγγειακό κίνδυνο αλλά και σε επιμέρους παράγοντες κινδύνου για καρδιαγγειακή νόσο.ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: 699 άτομα από τους 2020 συμμετέχοντες στον 10ετή επανέλεγχο της μελέτης ΑΤΤΙΚΗ για τους οποίους υπήρχαν διατροφικά δεδομένα, αποτέλεσαν το δείγμα της παρούσας μελέτης. Για την αποτίμηση του βαθμού προσκόλλησης στην δίαιτα DASH, δημιουργήθηκε μία κλίμακα η οποία βασίζεται στα βασικά συστατικά της δίαιτας DASH. Εκτιμήθηκαν δύο εκδοχές της αυτής κλίμακας (κλίμακα DASH1 και 2) με 8 και 9 συστατικά αντίστοιχα.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Ο βαθμός υιοθέτησης της δίαιτας DASH δεν φάνηκε να συσχετίζεται με βασικούς καρδιαγγειακούς παράγοντες κινδύνου που μελετήθηκαν στην αρχική φάση της μελέτης. Συγκεκριμένα, ο δείκτης μάζας σώματος, οι τιμές αρτηριακής πίεσης, οι τιμές γλυκόζης νηστείας και ολικής χοληστερόλης δεν διέφεραν ανάμεσα σε άτομα με διαφορετικό βαθμό προσκόλλησης στη δίαιτα DASH. Μετά από έλεγχο για πιθανούς συγχυτικούς παράγοντες, η υιοθέτηση του συγκεκριμένου διαιτητικού προτύπου παρουσίασε αρνητική συσχέτιση με τον δεκαετή καρδιαγγειακό κίνδυνο καθώς η αύξηση κατά μία μονάδα της κλίμακας DASH φάνηκε να μειώνει την πιθανότητα για καρδιαγγειακή νόσο κατά 2-3%, ωστόσο η μεταβολή αυτή δεν ήταν στατιστικά σημαντική (p>0.05).ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Ο αυξημένος βαθμός προσκόλλησης στη δίαιτα DASH, όπως αποτιμήθηκε στην παρούσα μελέτη είχε μηδενική επίδραση σε βασικούς παράγοντες κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα, ενώ η αρνητική συσχέτισή του με τον 10ετή καρδιαγγειακό κίνδυνο, ήταν μη στατιστικά σημαντική.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Δίαιτα DASH
καρδιαγγειακή νόσος
καρδιομεταβολικοί παράγοντες κινδύνου

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-07-07


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.