Δημιουργία και έλεγχος εγκυρότητας εξισώσεων για την εκτίμηση των επιπέδων λιπώδους μάζας σώματος σε ενήλικες

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Δημιουργία και έλεγχος εγκυρότητας εξισώσεων για την εκτίμηση των επιπέδων λιπώδους μάζας σώματος σε ενήλικες

Khudokonenko, Vladlena

Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να αναπτυχθεί και να ελεγχθεί η εγκυρότητα δυο εξισώσεων προσδιορισμού του %ΣΛ σε γενικό πληθυσμό χαμηλής και μέσης φυσικής δραστηριότητας και να συγκριθούν με τις υπάρχουσες εξισώσεις στη διεθνή βιβλιογραφία. Υλικό και Μεθοδολογία: Ανθρωπομετρικά δεδομένα από 642 ενήλικες καυκάσιας φυλής (408 γυναίκες και 234 άνδρες) συλλέχθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν ώστε να αναπτυχθεί και να ελεγχθεί η εγκυρότητα των δυο εξισώσεων. Ως μέθοδος αναφοράς χρησιμοποιήθηκε η απορροφησιομετρία διπλής ενέργειας (DXA). Η εγκυρότητα κι η αξιοπιστία των μεθόδων προσδιορίσθηκε με τις τεχνικές BlandAltmanTest και IntraclassCorrelationCoefficient.Αποτελέσματα: Τα μοντέλα που αναπτύχθηκαν ήταν: ΣΛ% =-0.615-10.948*Φ+0.321*Περ.Μ.+0.502*Περ.Ι.-0.39*Περ.Π.-19.768*Υ(m) και ΣΛ% =-27.787-5.515*Φ-8.419*Υ+0.145*Περ.Μ.+0.270*Περ.Ι.+7.509*LogΔ.Π.Δι.,Τρι.,Ωμ.+20.090*LogΔ.Π.Μηρ.-0.445*Περ.Π. Στην ομάδα ελέγχου έγινε έλεγχος εγκυρότητας με την τεχνική BlandAltman η οποία έδειξε μη στατιστικά σημαντικό σφάλμα (bias) -0,052 ΣΛ% και -0.148 %ΣΛ και τα όρια συμφωνίας ήταν 8.100 και 6.056 με συντελεστή συσχέτισης 0.955 και 0.976 αντίστοιχα. Τα δυο μοντέλα βρέθηκαν να είναι έγκυρα και πιο αξιόπιστα με μικρότερο διάστημα εμπιστοσύνης από τα 31 μοντέλα της βιβλιογραφίας. Συμπεράσματα: Στη παρούσα μελέτη δυο μοντέλα αναπτύχθηκαν και ελέγχθηκαν. Το πρώτο μοντέλο είναι απλό και εύκολα εφαρμόσιμο και το δεύτερο μοντέλο είναι πιο πολύπλοκο, όμως έχει μεγαλύτερη ακρίβεια και αξιοπιστία. Τα δυο μοντέλα βρέθηκαν να είναι αξιόπιστα για την εκτίμηση της σύστασης του σώματος και μπορούν εύκολα να εφαρμοστούν στη κλινική πράξη και στην έρευνα. *Φ : φύλο, Περ.Μ. : περιφέρεια μέσης σε cm, Περ.Ι. : περιφέρεια ισχίου σε cm, Περ.Π. : περιφέρεια πήχη σε cm, Υ: ύψος σε mLog Δ.Π. Δι.,Τρι.,Ωμ. : λογάριθμος του αθροίσματος των δερματικών πτυχών δικεφάλου, υπερλαγονίου και ωμοπλατιαίου, LogΔ.Π.Μηρ. : λογάριθμος της δερματοπτυχής του μηρού.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

δερματικές πτυχές
εξισώσεις
περιφέρειες
Σωματικό λίπος
ποσοστό σωματικού λίπους

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-07-11


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)