Διατροφική αξιολόγηση Ελληνίδων και Κυπρίων εγκύων: μακροθρεπτικά συστατικά

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2003 (EL)
Διατροφική αξιολόγηση Ελληνίδων και Κυπρίων εγκύων: μακροθρεπτικά συστατικά

Κόμπου, Χριστίνα

Η εγκυμοσύνη αποτελεί μία κρίσιμη περίοδο, κατά την οποία η διατροφική κατάστασητης εγκύου επηρεάζει και καθορίζει τόσο τη φυσική και διανοητική κατάσταση του εμβρύου, όσοκαι την υγεία της ίδιας. Τα τελευταία χρόνια δίνεται έμφαση στη διατροφική αξιολόγηση αυτήςτης ομάδας, καθώς η ανεπαρκής διατροφική κατάσταση των εγκύων φαίνεται να σχετίζεται μεαρκετές από τις κυριότερες ασθένειες των ενηλίκων. Η ανάγκη για την επέκταση των γνώσεωνσχετικά με τις διατροφικές συνήθειες των εγκύων, οδήγησε στη διεξαγωγή της παρούσαςμελέτης. Μέχρι σήμερα δεν έχει διεξαχθεί κάποια έρευνα που να αφορά στη διατροφικήαξιολόγηση εγκύων, σε χώρες όπως είναι η Ελλάδα και η Κύπρος. Ο σκοπός αυτής της μελέτηςήταν η σύγκριση της διαιτητικής πρόσληψης μακροθρεπτικών συστατικών, μεταξύ Ελληνίδωνκαι Κυπρίων εγκύων, που βρίσκονται στο 2οκαι 3οτρίμηνο κύησης, καθώς και η σύγκριση τωνπροσλήψεων τους με τις τελευταίες διαιτητικές συστάσεις, τις Διαιτητικές Προσλήψεις Αναφοράς(DRIs) και τις ελάχιστες ημερήσιες μικρομερίδες των ομάδων τροφίμων. Ακόμη,πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση των δημογραφικών, περιγραφικών και ανθρωπομετρικώνχαρακτηριστικών, όπως και της κλινικής κατάστασης των υπό μελέτη γυναικών. Σε αυτή τηνέρευνα συμμετείχαν 200 έγκυες Ελληνίδες, 98 στο 2οκαι 102 στο 3οτρίμηνο κύησης και 200έγκυες Κύπριες, 99 στο 2οκαι 101 στο 3οτρίμηνο κύησης. Η επιλογή των εγκύων,πραγματοποιήθηκε στη Μαιευτική και Γυναικολογική κλινική του Τζανείου Γενικού ΝοσοκομείουΠειραιά και του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού. Η συλλογή του δείγματος άρχισε τον Μάρτιο καιολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2003. Για τη συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με τις διαιτητικέςπροσλήψεις των εγκύων, χρησιμοποιήθηκε ένα ημι-ποσοτικό ερωτηματολόγιο συχνότηταςκατανάλωσης τροφίμων, που διαμορφώθηκε από τον W. Willet, με μικρές τροποποιήσεις γιατην προσαρμογή του στα δεδομένα της ελληνικής πραγματικότητας. Η ανάλυση της διαιτητικήςπρόσληψης έγινε με το πρόγραμμα Diet Analysis Plus. Η στατιστική ανάλυση των δεδομένωνπραγματοποιήθηκε με το πρόγραμμα Minitab for Windows, Release 12. Η σύγκριση τωνπροσλήψεων στα θρεπτικά συστατικά μεταξύ των Ελληνίδων και Κυπρίων εγκύων του ίδιουτριμήνου, πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του αμφίπλευρου t test του Student, με επίπεδοσημαντικότητας α=0.05 και την άκυρη υπόθεση να υποδηλώνει την ισότητα των παραμέτρων,ενώ την εναλλακτική την ανισότητα. Η σύγκριση των διαιτητικών προσλήψεων με τις τελευταίεςδιαιτητικές συστάσεις, τα DRIs και τις ελάχιστες ημερήσιες μικρομερίδες, έγινε με την σύγκρισητων τιμών αυτών με τα 95% διαστήματα εμπιστοσύνης των τιμών του δείγματος, λόγω μηακριβών στοιχείων αναφορικά με τα DRIs.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Διατροφή
αξιολόγηση
διαιτα
εγκυμοσύνη
έγκυες

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2003


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.