Επιχειρησιακή αξιολόγηση εφαρμογής διαστημικών δεδομένων παρατήρησης της γης για τον κίνδυνο τεχνολογικού ατυχήματος στο Αιγαίο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Επιχειρησιακή αξιολόγηση εφαρμογής διαστημικών δεδομένων παρατήρησης της γης για τον κίνδυνο τεχνολογικού ατυχήματος στο Αιγαίο

Δεληγιάννης, Νικόλαος

Με αφορμή τη δημιουργία του αγωγού πετρελαίου από το Μπουργκάς τηςΒουλγαρίας ως την Αλεξανδρούπολη δημιουργείται προβληματισμός για τιςσυνέπειες της περαιτέρω επιβάρυνσης του Αιγαίου. Ο αγωγός πετρελαίου θα αυξήσειτις θαλάσσιες μεταφορές των πετρελαιοφόρων και παράλληλα θα αυξηθεί και οκίνδυνος κάποιου ατυχήματος. Η συνεχή παρακολούθηση της πορείας των πλοίων θαωφελήσει στην γρήγορη αναγνώριση κάποιου ατυχήματος, στην άμεση ενεργοποίησητων αρμόδιων αρχών και την μετέπειτα διαχείριση τους. Τα δορυφορικά δεδομένα,μας δίνουν την δυνατότητα εντοπισμού τόσο των πλοίων όσο και των ατυχημάτωναπό διαρροή πετρελαιοειδών . Η συμβολή τους κρίνεται απαραίτητη αν αναλογιστείκανείς τις συνέπειες ενός ατυχήματος στο περιβάλλον, στο τουρισμό των νησιών καισε πολλές άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με τη θάλασσα. Οι δορυφόροι πουμπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: α) τα παθητικάσυστήματα και β) τα συστήματα radar.Τα παθητικά συστήματα βασίζονται στην ακτινοβολία που ανακλάται από τηθάλασσα. Όταν η θάλασσα περιέχει ρύπους η φυσικοχημική της ιδιότηταμεταβάλλεται, οπότε ανακλά την ακτινοβολία διαφορετικά. Με αυτό τον τρόπο, ταπαθητικά συστήματα μπορούν να εντοπίσουν μία ενδεχόμενη πετρελαιοκηλίδα. Τασυστήματα radar βασίζονται στην τραχύτητα της επιφάνειας. Μία θαλάσσια περιοχήπου έχει καλυφθεί από πετρέλαιο λόγω κάποιου ατυχήματος έχει διαφορετικήτραχύτητα από μία περιοχή με καθαρά νερά. Με αυτήν την τεχνική είμαστε σε θέσηνα εντοπίσουμε μία πετρελαιοκηλίδα. Στα πλαίσια της εργασίας, έγινε μίααξιολόγηση της επιχειρησιακής ικανότητας των διαστημικών δεδομένων για έναμήνα. Πιλοτικά, μελετήθηκε η χωρική και χρονική κάλυψη της πιθανής πορείας τωνπετρελαιοφόρων από τα Δαρδανέλια προς την περιοχή νότια της Πελοποννήσου.Γνωρίζοντας τα περάσματα και τις τροχιές των δορυφόρων, καθώς, και τα τεχνικάτους χαρακτηριστικά αξιολογήσαμε κατά πόσο είναι εφικτή η επιχειρησιακήχρησιμοποίηση τους.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Πετρέλαιο
ρύπανση
δορυφορική παρακολούθηση

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2007-02


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.