Εξέλιξη της επιδεκτικότητας ως προς την πλημμυρική επικινδυνότητα στην περιοχή της Ζαχάρως με βάση τα διαστημικά δεδομένα παρακολούθησης της Γης και χωρικά μοντέλα

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2010 (EN)
Εξέλιξη της επιδεκτικότητας ως προς την πλημμυρική επικινδυνότητα στην περιοχή της Ζαχάρως με βάση τα διαστημικά δεδομένα παρακολούθησης της Γης και χωρικά μοντέλα

Καλλιμάνη, Χριστίνα

Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η εκτίμηση του πλημμυρικού κινδύνου στην υδρολογική λεκάνη του Ζαχαρέϊκου Ρέματος (ή αλλιώς ρέμα Βρυσούλα), το οποίο διασχίζει την πόλη της Ζαχάρως με τη μορφή χειμάρρου, στο Νομό Ηλείας. Η εκτίμηση αυτή πραγματοποιήθηκε με μελέτη και επεξεργασία δορυφορικών εικόνων Quickbird και Landsat και με τη χρήση του Ψηφιακού Μοντέλου Εδάφους της περιοχής, των τοπογραφικών χαρτών της ΓΥΣ, του γεωλογικού χάρτη και επεξεργασία των διαθέσιμων δεδομένων και συνδυασμό όλων των παραγόμενων αποτελεσμάτων σε περιβάλλον Envi, Erdas Imagine και ArcGis. Το σημαντικό στη χρήση των δορυφορικών εικόνων, αφορά στην δυνατότητα άμεσου και ακριβή εντοπισμού αλλαγών στις χρήσεις γης. Τα δορυφορικά δεδομένα που παρουσιάζονται στην εργασία αφορούν τη χρονική περίοδο 2007-2010 και τις αλλαγές στις χρήσεις γης τη συγκεκριμένη περίοδο καθώς την εκτίμηση κατά πόσο αυτές οι αλλαγές επηρεάζουν την πλημμυρική επικινδυνότητα.Τεχνικές που ακολουθήθηκαν αφορούν στην διόρθωση των δορυφορικών εικόνων, εξαγωγή του δείκτη βλάστησης NDVI για την καταγραφή των καμένων εκτάσεων και δημιουργία χάρτη των καμμένων εκτάσεων καθώς και παρακολούθηση της αναγέννησης της βλάστησης στην πληγείσα περιοχή.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Πλημμύρες
Watersheds - Greece - Eleia (Nome) - Zacharo
Τηλεπισκόπηση
Φυσικές καταστροφές
Floods
Natural disasters
Remote sensing
Λεκάνες απορροής - Ελλάδα - Ηλεία (Νομός) - Ζαχάρω

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2010-07


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)