Κινητές επικοινωνίες 5G: μια επισκόπηση των απαιτήσεων και τεχνολογιών: 5G συσκευή σε συσκευή, διασύνδεση με προσομοίωση MATLAB για την σύγκριση 4G με 5G

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Κινητές επικοινωνίες 5G: μια επισκόπηση των απαιτήσεων και τεχνολογιών: 5G συσκευή σε συσκευή, διασύνδεση με προσομοίωση MATLAB για την σύγκριση 4G με 5G

Αδαμόπουλος, Παναγιώτης

Η παρούσα εργασία έχει σαν θέμα της τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας πέμπτης γενιάς (5G δίκτυα). Αποσκοπεί στην αναλυτική περιγραφή των δικτύων αυτών και στην σύγκρισή των δικτύων αυτών με τα αντίστοιχα της προηγούμενης γενιάς (τέταρτη γενιά-4G) μέσω του σχεδιασμού και υλοποίησης μίας προσομοίωσης στο περιβάλλον Matrix Laboratory (MatLab) για την παραγωγή ποσοτικών αποτελεσμάτων.Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μία ιστορική αναδρομή των τηλεπικοινωνιακών τεχνολογιών η οποία επικεντρώνεται στις ασύρματες τεχνολογίες και δη στα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, όπου γίνεται περιγραφή της εξέλιξης τους μέχρι και την πέμπτη γενιά.Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται πιο αναλυτικά οι δύο τελευταίες γενιές δικτύων κινητής τηλεφωνίας, η τέταρτη γενιά και η πέμπτη γενιά, όπου γίνεται και μία πρώτη σύγκριση των χαρακτηριστικών τους.Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το μοντέλο που υλοποιήθηκε για την προσομοίωση των δικτύων τέταρτης και πέμπτης γενιάς και η διαδικασία που ακολουθείται κατά την προσομοίωση του μοντέλου.Τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων καθώς και τα συμπεράσματα τα οποία προκύπτουν από τα παραπάνω αποτελέσματα.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Εφαρμογές
5G
WiΜΑΧ Forum
OFDM
WiMAX
∆ίκτυο Πρόσβασης
Αρχιτεκτονική
LTE

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-11-02


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.