Στρατηγικό και επιχειρηματικό μοντέλλο εταιρείας αεροδρομίου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Στρατηγικό και επιχειρηματικό μοντέλλο εταιρείας αεροδρομίου

Κόλιας, Νικόλαος

Το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών (ΔΑΑ) λειτουργεί ένα κερδοφόρο ΙΤ&Τ τμήμα και παρέχει μία ευρεία γκάμα υπηρεσιών στην εταιρεία του Αεροδρομίου και σε όλους τους άλλους πελάτες μέσα στην κοινότητα του Αεροδρομίου. Πάνω από όλα αυτά , το επιχειρηματικό πλάνο ταυτοποιεί μία νέα προσδοκία για έσοδα από μελλοντικές δραστηριότητες εκτός του φράκτη του αεροδρομίου και προτείνει τη ίδρυση μίας θυγατρικής ΙΤ&Τ εταιρείας κατά την διάρκεια του 2005. Ο στόχος είναι ότι το ΙΤ&Τ αγγίζει το έτος 2006,συνολικά ΙΤ&Τ έσοδα κοντά στα 20 εκατομμύρια €/χρόνο, 50% δημιουργούμενο μέσα στο αεροδρόμιο και 50 % από υπηρεσίες που παρέχονται εκτός του αεροδρομίου μέσω της νέας θυγατρικής. Η εμπειρία που αποκτάται από την 24ωρη λειτουργία της ΙΤ&Τ υποδομής, τόσο ώστε να τρέχουν την μεγαλύτερη ψηφιακή κοινότητα της Ελλάδας έχουν δώσει στο ΙΤ&Τ του αεροδρομίου την διάσταση του ΙΤ&Telecom παρόχου. Το ΙΤ&Τ του αεροδρομίου διαχειρίζεται όλη τη πολυπλοκότητα αντί των 210 εταιρειών και παρέχει ταχείς, state-of-art υπηρεσίες , εξυπηρέτηση πελατών και διαρκές επιχειρείν. Το όραμα για την νέα θυγατρική του ΙΤ&Τ είναι να δημιουργήσει μία διεθνή εταιρεία με στρατηγικές συνεργασίες και συνέργειες με διεθνείς ΙΤ και τηλεπικοινωνιακούς εταίρους. Ο κύριος στόχος παραμένει η επιχειρησιακή τελειότητα και η υψηλή διαθεσιμότητα της ΙΤ&Τ υποδομής του αεροδρομίου. Ο μελλοντικός προσανατολισμός για τη εταιρεία είναι ότι η συνολική ΙΤ&Τ δραστηριότητα πραγματοποιείται από τη θυγατρική.(για το αεροδρόμιο, τους πελάτες του ΔΑΑ και «εκτός φράκτη»)

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

επιχειρηματικό πλάνο
θυγατρική
Αεροδρόμιο
ΙΤ&Τ έσοδα
αεροδρομιακή κοινότητα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-10-25


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.