Τεχνο-οικονομική αποτίμηση G.fast τεχνολογίας σε αποκεντρωμένες περιοχές

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
A technical and economic study of G.fast for rural areas
Τεχνο-οικονομική αποτίμηση G.fast τεχνολογίας σε αποκεντρωμένες περιοχές

Καλεράντες, Ελευθέριος

Σήμερα, στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, οι πάροχοι αντιμετωπίζουν πολλές αυξανόμενες και κρίσιμες προκλήσεις, προκειμένου να παραμείνουν ανταγωνιστικοί στα πλαίσια της ελεύθερης αγοράς. Κύριος λόγος προς αυτή την κατεύθυνση, αποτελούν οι συνεχείς αυξήσεις στην ταχύτητα των δεδομένων που προσφέρεται σε σταθερά δίκτυα και η εμφάνιση νέων απαιτητικών σε εύρος ζώνης και πλούσιων σε περιεχόμενο υπηρεσιών. Έτσι, ένας μετασχηματισμός του δικτύου πρέπει να λάβει χώρα. Μέχρι τώρα, οι επιχειρήσεις έπρεπε να επιλέξουν μεταξύ του χαλκού, μέσω της τεχνολογίας VDSL, ή των οπτικών ινών, οδηγώντας με αυτόν τον τρόπο σε πλήρη ανάπτυξη οπτικών δικτύων. Πλέον, μια νέα τεχνολογία χαλκού εμφανίστηκε, η G.fast, η οποία είναι μια πολλά υποσχόμενη τεχνολογία που προσελκύει αυξανόμενο ενδιαφέρον από τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να παρέχουν ταχύτητες επιπέδου FTTH, χωρίς το κόστος που απαιτεί η οπτική ίνα. Η τεχνολογία G.fast υπόσχεται να προσφέρει ταχύτητα download και και upload εως και 1Gbps σε αποστάσεις μέχρι και 250 μέτρα, χρησιμοποιώντας την υπάρχουσα υποδομή χαλκού. Ο σκοπός της παρούσης μεταπτυχιακής εργασίας είναι να παρέχει μια αναλυτική τεχνική επισκόπηση σχετικά με αυτή τη νέα τεχνολογία, καθώς και μελέτη της οικονομικής βιωσιμότητας σε σύγκριση με άλλες εναλλακτικές λύσεις. Αναφορικά με την τεχνική επισκόπηση, μια διεξοδική μελέτη θα πραγματοποιηθεί με την παροχή των τεχνικών προδιαγραφών αυτής της τεχνολογίας. Επίσης θα αναλυθούν τα δίκτυα επόμενης γενιάς (NGN) καθώς και θα περιγραφεί ο ρόλος του G.fast ως προς αυτά. Τέλος, θα μελετηθεί η οικονομική βιωσιμότητα της τεχνολογάις G.fast σε σύγκριση με εναλλακτικές τεχνολογίες, όσον αφορά CAPEX και OPEX, χρησιμοποιώντας ως υπόθεση την ενσωμάτωή τους σε μια αγροτική περιοχή.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

τεχνοιοικονομική μελέτη
χαλκός
Τεχνολογίες πρόσβασης
επόμενης γενιάς δίκτυα
οπτική ίνα.

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-10-16


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.