Σύστημα ψηφιακής συνεργασίας στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Σύστημα ψηφιακής συνεργασίας στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Ζήση, Ερυθρά

Η παρούσα εργασία αναφέρεται στην εισαγωγή των πληροφοριακών συστημάτων στη δημόσια διοίκηση και συγκεκριμένα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥπΑΑΤ). Αρχικά περιγράφεται η δομή της δημόσιας διοίκησης και των υπηρεσιών που την αποτελούν. Περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο διεκπεραιώνονταν αρχικά οι διαδικασίες, ώστε να γίνουν εμφανή τα προβλήματα που παρουσιάζονταν και το όφελος που θα προέκυπτε από την υιοθέτηση των πληροφοριακών συστημάτων. Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφεται η αρχή σχεδιασμού των πληροφοριακών συστημάτων, καθώς και τα οφέλη που προκύπτουν από την εισαγωγή τους. Στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφεται η δομή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο σκοπός και η ιστορία του, καθώς και όλα τα εποπτευόμενα πρόσωπα και εταιρίες του υπουργείου. Αυτό είναι απαραίτητο ώστε να γίνουν φανερές οι ανάγκες του υπουργείου, οι οποίες υπαγορεύονται από το σκοπό που καλείται να καλύψει και τις διαδικασίες που διεκπεραιώνει. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το οποίο είναι στην πραγματικότητα μια συνεργατική πλατφόρμα, εύχρηστη και φιλική προς το χρήστη, καθώς ενσωματώνει χαρακτηριστικά των κοινωνικών δικτύων. Παρουσιάζονται τα οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση του, τόσο όσον αφορά τη διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ των υπαλλήλων, όσο και την καλύτερη διαχείριση εγγράφων και υποθέσεων. Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν κατά την προσπάθεια υιοθέτησης του Cwork. Παρουσιάζονται επίσης επιπλέον δυνατότητες που μπορούν να ενσωματωθούν στη συνεργατική πλατφόρμα, ώστε να καλύπτει πλήρως τις ανάγκες του υπουργείου. Τέλος παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την παρούσα διπλωματική εργασία, όσον αφορά τις δυνατότητες της συνεργατικής πλατφόρμας.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Ψηφιακή συνεργασία
συνεργατική πλατφόρμα
Cwork
ΥπΑΑτ
πληροφοριακά συστήματα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-10-26


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)