Γνώσεις και αντιλήψεις των εργαζομένων στο χώρο της υγείας με τις εφαρμογές και δυνατότητες της Τηλεϊατρικής

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Γνώσεις και αντιλήψεις των εργαζομένων στο χώρο της υγείας με τις εφαρμογές και δυνατότητες της Τηλεϊατρικής

Μπάρμπα, Φανή

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διεξαγωγή συμπερασμάτων ώστε να διευκρινιστεί εάν οι εργαζόμενοι στο χώρο της υγείας εκτιμούν ότι η εκπαίδευση τους είναι επαρκής για την καλύτερη χρήση και εφαρμογή των ΤΠΕ, και πιο συγκεκριμένα των εφαρμογών της Τηλεϊατρικής. Επίσης, διερευνώνται οι αντιλήψεις των εργαζομένων σχετικά με την χρησιμότητα της τηλεϊατρικής στις μονάδες υγείας, για την βελτίωση και την άμεση αποτελεσματικότητα της ιατρικής φροντίδας και περίθαλψης, καθώς και για την μείωση των ιατρικών λαθών κατά την διεκπεραίωση του έργου των εργαζομένων της υγείας. Διερευνάται αν οι συνθήκες που επικρατούν στους χώρους υγείας είναι κατάλληλες ώστε να εισαχθούν και να χρησιμοποιηθούν οι σύγχρονες μέθοδοι της τηλεϊατρικής, τόσο από το ιατρικό και το νοσηλευτικό προσωπικό, όσο και από το διοικητικό προσωπικό, καθώς και αν υπάρχει προθυμία από τους εργαζόμενους για την άμεση ενασχόληση και εκπαίδευση στις νέες τεχνολογίες της τηλεϊατρικής. Τέλος, διεξάγονται συμπεράσματα για το αν οι συνθήκες των Νοσοκομείων έχουν άμεση επιρροή στις εφαρμογές της τηλεϊατρικής, και αν τελικά ευνοούν την εισαγωγή αυτών των σύγχρονων μεθόδων για την καλύτερη διεκπεραίωση της φροντίδας υγείας.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

υγεία
εργαζόμενοι
αντιλήψεις
Τηλεϊατρική
Πληροφορία

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-10-21


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.