Ανάλυση κόστους ωφέλειας και υπολογισμός κόστους μετάπτωσης σε υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Ανάλυση κόστους ωφέλειας και υπολογισμός κόστους μετάπτωσης σε υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους

Μπολοβίνα, Άννα

Το συγκεκριμένο έγγραφο προσπαθεί να καταλήξει σε ένα μοντέλο για την ανάλυση κόστους- όφελους κατά την μεταστροφή μιας εταιρείας ή ενός χρήστη σε cloud υπηρεσίες, αλλά και στη δημιουργία μοντέλου μιας ανάλυσης-αναφοράς για τα κόστη μετάπτωσης του cloud. Τα παραπάνω δύο μοντέλα που αναφέρθηκαν λαμβάνουν υπόψη τους διάφορες παραμέτρους, όπως τον αριθμό των servers, απαίτηση ισχύος και άλλων υπολογιστικών και μη πόρων.Στα πλαίσια λοιπόν αυτής της πτυχιακής εργασίας, παρουσιάζεται το θεωρητικό υπόβαθρο για την σαφή και πλήρη κατανόηση των εννοιών που αναφέρονται σε όλη την αναφορά και σχετίζονται με το cloudcomputing καθώς και μια μελέτη περίπτωσης, η οποία απεικονίζει τα δυνητικά οφέλη και ρίσκα που σχετίζονται με την μετάπτωση μιας in-house υποδομής της Ε.Σ.Ε.Ε (Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας) σε CloudServers και Storage της Google. Στο casestudy λαμβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά του πληροφορικού εξοπλισμού που ήδη έχει στην κατοχή της η εταιρεία καθώς και μια σειρά από σχετικά κόστη –όπως κόστη συντήρησης, εγκατάστασης, εκπαίδευσης κ.λ.π- και με βάση αυτά υπολογίζεται αρχικά η ανάλυση switchingcosts και στη συνέχεια η ανάλυση cost-benefit. Με τις δύο αυτές αναφορές θα αποσαφηνιστεί κατά πόσο είναι κερδοφόρο για την Ε.Σ.Ε.Ε να μεταβεί εξολοκλήρου στο cloudcomputing ή όχι. Τα νούμερα δείχνουν ότι η μετάβαση στο clοud μπορεί να αποτελέσει μια ιδανική λύση για την εταιρεία, με σκοπό να μειώσει τα λειτουργικά της κόστη και να βελτιώσει τις ενδοεπιχειρησιακές της λειτουργίες. Τέλος, μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει σε μια μελλοντική ίσως έρευνα η υλοποίηση και το κόστος της ίδιας της μετάπτωσης στο cloud.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Ανάλυση κόστους-όφελους
Υπολογιστικό νέφος
Υιοθέτηση υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους
Μετανάστευση υπολογιστικού νέφους
Κόστη μετάπτωσης

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-10-12


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.