Σχεδιασμός και υλοποίηση συστήματος διαχείρισης δικτύων με χρήση CISCO SOFTWARE

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Σχεδιασμός και υλοποίηση συστήματος διαχείρισης δικτύων με χρήση CISCO SOFTWARE

Παναγή, Χρίστος

Η εργασία χωρίζεται σε δυο μέρη. Στο πρώτο μέρος γίνεται μια βιβλιογραφική ανασκόπηση για τα δίκτυα και αναλύονται τα επτά επίπεδα από τα οποία αποτελείται το μοντέλο OSI. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας ασχολήθηκα με τη δημιουργία ενός εικονικού δικτύου μιας επιχείρησης χρησιμοποιώντας ένα προσομοιωτή δικτύων. Έγιναν όλες οι απαραίτητες ρυθμίσεις στις συσκευές ούτως ώστε να μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους. Έτσι καταφέραμε να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο το οποίο μπορεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της επιχείρησης.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Μεταγωγείς
Επίπεδα Επικοινωνίας
Δρομολογητές
Πληροφορική
Δίκτυα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-09-28


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.