Υπηρεσία ιστού για αναγνώριση χαρακτήρων με χρήση μεθόδων μηχανικής μάθησης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Υπηρεσία ιστού για αναγνώριση χαρακτήρων με χρήση μεθόδων μηχανικής μάθησης

Οουές, Ηλίας

Σκοπός της εργασίας είναι η δημιουργία μιας υπηρεσίας ιστού για την οπτική αναγνώριση χαρακτήρων. Η αναγνώριση υποστηρίζει την Ελληνική γλώσσα. Ακόμα δίνεται η δυνατότητα εκπαίδευσης ενός μοντέλου με την χρήση μεθόδων μηχανικής μάθησης. Η οπτική αναγνώριση χαρακτήρων είναι η διαδικασία με την οποία εξάγεται το κείμενο που περιέχεται σε ένα οπτικό μέσω και συγκεκριμένα μια εικόνα που μπορεί να είναι μια φωτογραφία ή ένα σκαναρισμένο έγγραφο όπως μια σελίδα από βιβλίο. Η εργασία για την δημιουργία της υπηρεσίας ιστού κάνει χρήση του εργαλείου flask, της γλώσσας προγραμματισμού Python και των υπηρεσιών ιστού (RESTwebservices). Για την δημιουργία της εφαρμογής για την οπτική αναγνώριση χαρακτήρων χρησιμοποιείται η βιβλιοθήκη OCRopus η οποία είναι μια βιβλιοθήκη ανοιχτού λογισμικού, υλοποιημένη με Python και δίνει στο χρήστη τα εργαλεία για να δημιουργήσει ένα μοντέλο για εκπαίδευση της εφαρμογής για μελλοντικά καλύτερα αποτελέσματα. Το σενάριο χρήσης της παρούσας εργασίας προσφέρει στο χρήστη μια πλατφόρμα μέσω της οποίας μπορεί να συλλέγει δεδομένα από μια απόδειξη λιανικής πώλησης και να έχει την δυνατότητα να τα επεξεργαστεί.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

χαρακτήρες .
αναγνώριση
Μάθηση
εκπαίδευση
διαδίκτυο

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-10-04


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.