Χωρική μελέτη συσχέτισης του περιβάλλοντος με την παιδική παχυσαρκία

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Χωρική μελέτη συσχέτισης του περιβάλλοντος με την παιδική παχυσαρκία

Μακρίδη, Χρυσούλα

Γενετικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη σημερινή μάστιγα που ονομάζεται παιδική παχυσαρκία. Κυρίαρχη θέση αναφορικά με τους περιβαλλοντικούς παράγοντες κατέχουν οι λανθασμένες διατροφικές συνήθειες, αλλά και τα χαρακτηριστικά του τόπου διαβίωσης. Σκοπός της μελέτης είναι η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ των παραγόντων του περιβάλλοντος που κατοικεί ένα παιδί και της παιδικής παχυσαρκίας στην μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας. Η μελέτη περιλάμβανε μαθητές όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων. Συλλέχθηκαν ανθρωπομετρικά στοιχεία και αξιολογήθηκε η διατροφική πρόσληψη η φυσική δραστηριότητα. Συγκεντρώθηκε η κάλυψη σε χώρους πρασίνου και φυσικής δραστηριότητας και ο συνολικός αριθμός καταστημάτων διάθεσης τροφίμων, τα οποία χωρίστηκαν σε τρεις κατηγορίες βάσει της ποιότητας των τροφίμων. Η σχέση των παραγόντων με την παχυσαρκία αξιολογήθηκε με λογαριθμική παλινδρόμηση. Η χαρτογράφηση έγινε με το πρόγραμμα QGIS. Από τα 41162 παιδιά που αξιολογήθηκαν το 50,7% ήταν αγόρια και το 49,3% κορίτσια. Στο σύνολο των παιδιών το 70,3% είχε φυσιολογικό βάρος, 1,8% κατατάσσονται ως λιποβαρή, 21,6% υπέρβαρα και 6,4% παχύσαρκα. Η ύπαρξη καταστημάτων τροφίμων με ανθυγιεινές επιλογές αποτέλεσε επιβαρυντικό παράγοντα για την παρουσία της παιδικής παχυσαρκίας, ενώ η ύπαρξη καταστημάτων με υγιεινές επιλογές, χώρων πρασίνου και χώρων φυσική δραστηριότητας ήταν παράγοντες με προστατευτική δράση, αποτελέσματα τα οποία ήταν στατιστικά σημαντικά. Η αυξανόμενη αντίληψη ότι η διαθεσιμότητα των πόρων στις κατοικημένες περιοχές που προωθούν τη σωματική δραστηριότητα και τις υγιεινές επιλογές τροφίμων μπορεί να επηρεάσουν τα ποσοστά παχυσαρκίας επιβεβαιώνεται από την παρούσα μελέτη. Υπήρχαν κάποιοι περιορισμοί κυρίως όσον αφορά στην εκτίμηση των γεωγραφικών μεταβλητών ανα περιοχή. Περαιτέρω μελέτη χρειάζεται ώστε να μπορέσει να εξηγηθεί πλήρως η γεωγραφική μεταβλητότητα της παιδικής παχυσαρκίας στην Αθήνα.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Χαρτογράφηση
Καταστήματα πώλησης τροφίμων
Παιδική Παχυσαρκία
Χώροι φυσικής δραστηριότητας
Χωρική συσχέτιση

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-11-04


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)