Εκτίμηση των επιπέδων υδάτωσης νεαρών αθλητών ξιφασκίας

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Εκτίμηση των επιπέδων υδάτωσης νεαρών αθλητών ξιφασκίας

Ψύχας, Νικόλαος

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η Ξιφασκία είναι ένα άθλημα κλειστού χώρου το οποίο χαρακτηρίζεται από επαναλαμβανόμενες διαλειμματικές προσπάθειες υψηλής έντασης και μικρής διάρκειας καθώς και μεγαλύτερης διάρκειας αλλά χαμηλότερης έντασης κινήσεις των άνω και κάτω άκρων των αθλητών οι οποίοι επιδιώκουν να αγγίξουν με το ξίφος τον αντίπαλο σε συγκεκριμένα σημεία με ακρίβεια, ταχύτητα και εκρηκτικότητα. Οι ξιφομάχοι σε ένα τυπικό αγώνα, αναγκάζονται να ακολουθήσουν επαναλαμβανόμενα ακριβή αμυντικά και επιθετικά κινητικά πρότυπα που συχνά απαιτούν υψηλή μυϊκή δύναμη και ισχύ. Πρόσφατα έχει ερευνηθεί η σχέση της δύναμης και της ισχύος με τη λειτουργική απόδοση στη ξιφασκία, δείχνοντας ότι η ομόκεντρη εκρηκτική δύναμη και η γρήγορη εναλλαγή, διάτασης - σύσπασης των μυών των ποδιών, είναι σημαντικές παράμετροι στη μεγιστοποίηση των χαρακτηριστικών της λειτουργικής δύναμης των ποδιών σε κορυφαίους αθλητές ξιφασκίας. Τελευταία ερευνητικά δεδομένα σε αθλητές διαφόρων αθλημάτων υπογραμμίζουν τον σημαντικό ρόλο της ενυδάτωσης στην αθλητική απόδοση. Η φάση χωρίς υδάτωση φαίνεται να επηρεάζει αρνητικά τις επιδόσεις των αθλητών. Ωστόσο δεν έχουν γίνει μελέτες σχετικές με την υδάτωση κατά βούληση ή φάση χωρίς υδάτωση και την ισχύ των κάτω άκρων. ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να μελετηθεί η επίδραση των επιπέδων υδάτωσης, κατά τη διάρκεια συγκεκριμένου πρωτοκόλλου στο άθλημα της ξιφασκίας, στην ισχύ των κάτω άκρων. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: 22 υγιείς αθλητές υψηλού επιπέδου και διαφορετικών εθνικοτήτων εκτέλεσαν το ίδιο πρωτόκολλο με διαφορετικές όμως συνθήκες υδάτωσης (με ενυδάτωση κατά βούληση και χωρίς ενυδάτωση), κατά τη διάρκεια αθλητικού κάμπ προετοιμασίας σε θερινή περίοδο. Το επίπεδο υδάτωσης αξιολογήθηκε μέσω του χρώματος και του ειδικού βάρους των ούρων καθώς και με μέτρηση του βάρους. Η ισχύς των κάτω άκρων αξιολογήθηκε με βάση τα: άλμα από ημικάθισμα (Squat Jump - SJ), άλμα από αντίθετη προπαρασκευαστική κίνηση (Counter Movement Jump - CMJ) και άλμα βάθους (Drop Jump - DJ) επί του δαπέδου καταγραφής. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Κατά την φάση της ενυδάτωσης κατά βούληση και μετά από λήψη 1.57 ± 0.48 Lt ύδατος παρατηρήθηκε αύξηση βάρους 220 g (p = 0.015) ενώ κατά την φάση της αφυδάτωσης παρατηρήθηκε απώλεια βάρους 877 g (p = 0.001), αντίστοιχα. Δεν παρατηρήθηκαν διαφορές ως προς το χρώμα και το ειδικό βάρος των ούρων. Σημαντικά αποτελέσματα προκύψανε όταν συγκρίθηκαν οι διαφορές pre-post και στις δύο συνθήκες. Στη φάση ενυδάτωσης κατά βούληση καταγράφηκε βελτίωση της αλτικής ικανότητας (DJ: +30%, CMJ: +11.5%, CMJP: +5.1%), ενώ στη φάση της αφυδάτωσης μείωση (DJ: -2.4 p= 0.005, CMJ: -5.2%, p= 0.01 CMJP: -2.2%, p= 0.0015 αντίστοιχα). Σημαντικές διαφορές παρατηρήθηκαν επίσης όσον αφορά τις διαφορές pre-post μεταξύ των συνθηκών για το CMJ, DJ, DJpower αναδεικνύοντας τη σπουδαιότητα της συνθήκης ενυδάτωσηςΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης δείχνουν ότι η υδάτωση κατά βούληση βοηθάει την απόδοση ενώ η φάση χωρίς υδάτωση δεν την επηρεάζει αφού δεν υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές. Ταυτόχρονα οι σημαντικές διαφορές μεταξύ των συνθηκών ενισχύουν τον ρόλο της ενυδάτωσης. Είναι επομένως σημαντική η συνεχής ενημέρωση και εκπαίδευση των αθλητών όσον αφορά στη σημασία της ενυδάτωσης.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

αθλητές
ξιφασκία
Κατάσταση υδάτωσης
μυική ισχύς

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-11-02


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)