Διερεύνηση της σχέσης της βραδινής υπερφαγίας και της ποιότητας του βραδινού φαγητού με δείκτες υποκλινικής αθηρωμάτωσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Διερεύνηση της σχέσης της βραδινής υπερφαγίας και της ποιότητας του βραδινού φαγητού με δείκτες υποκλινικής αθηρωμάτωσης

Πρελορέντζου, Μαρία

Εισαγωγή: Είναι άγνωστη η σχέση της ΒΥ και της ποιότητας του βραδινού φαγητού με τους πρώιμους δείκτες αθηρωμάτωσης. Λόγω του μεγάλου κενού στη βιβλιογραφία σε ότι αφορά την ΒΥ, σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της πιθανής συσχέτισης της ΒΥ και της ποιότητας του βραδινού φαγητού με την πρώιμη εμφάνιση αθηρωματικών αλλοιώσεων, σε ασθενείς με ή χωρίς ιστορικό καρδιαγγειακών παθήσεων.Μεθοδολογία: Ο πληθυσμός της μελέτης αποτελείται από 771 άτομα χωρίς κάποιο καρδιαγγειακό νόσημα, αλλά με παράγοντες κινδύνου. Οι εθελοντές υποβλήθηκαν σε ανθρωπομετρικές μετρήσεις και σε πλήρη αγγειακό έλεγχο με μη παρεμβατικές μεθόδους. Επίσης, πραγματοποιήθηκε διατροφική αξιολόγηση με διπλές τηλεφωνικές ανακλήσεις εικοσιτετραώρου. Για τον έλεγχο των πιθανών συσχετίσεων μεταξύ των μεταβλητών που εκτιμούν τη βραδινή υπερφαγία με τους πρώιμους δείκτες αθηρωμάτωσης, πραγματοποιήθηκε πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση με επίπεδο σημαντικότητας P<0,05.Αποτελέσματα: Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, παρατηρήθηκε θετική συσχέτιση της διορθωμένης ποσοστιαίας κατανάλωσης βραδινού και προ ύπνου γεύματος (β=0,188, P=0,036) με το πάχος του έσου-μέσου χιτώνα (ΙΜΤ) της αριστερής καρωτίδας, μετά από διόρθωση για πιθανούς συγχυτικούς παράγοντες. Επίσης, παρατηρήθηκε θετική συσχέτιση της ΒΥ, η οποία ορίζεται ως κατανάλωση >25% των συνολικών θερμίδων μετά τις 7.00 μ.μ. (β=0,084, P=0,016), με το πάχος του έσου-μέσου χιτώνα (ΙΜΤ) της αριστερής καρωτίδας. Σε ότι αφορά την ποιότητα του βραδινού φαγητού, αναγνωρίστηκαν 3 διατροφικά πρότυπα, τα οποία όμως δε βρέθηκαν να σχετίζονται με τους πρώιμους δείκτες αθηρωμάτωσης.Συμπέρασμα: Eίναι πιθανό, η ποσότητα και όχι η ποιότητα του βραδινού φαγητού να εξηγεί τα αποτελέματα της παρούσας μελέτης. Είναι απαραίτητο να υπάρξουν ανάλογες μελέτες στο μέλλον προκειμένου να επιβεβαιώσουν τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

βραδινή υπερφαγία (ΒΥ), ποιότητα βραδινού γεύματος, διατροφικές συνήθειες, υποκλινική αθηρωμάτωση, καρδιαγγειακά νοσήματα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-10-19


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.