Διερεύνηση της σχέσης της βραδινής υπερφαγίας και της ποιότητας του βραδινού φαγητού με δείκτες υποκλινικής αθηρωμάτωσης

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Διερεύνηση της σχέσης της βραδινής υπερφαγίας και της ποιότητας του βραδινού φαγητού με δείκτες υποκλινικής αθηρωμάτωσης

Πρελορέντζου, Μαρία

Εισαγωγή: Είναι άγνωστη η σχέση της ΒΥ και της ποιότητας του βραδινού φαγητού με τους πρώιμους δείκτες αθηρωμάτωσης. Λόγω του μεγάλου κενού στη βιβλιογραφία σε ότι αφορά την ΒΥ, σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της πιθανής συσχέτισης της ΒΥ και της ποιότητας του βραδινού φαγητού με την πρώιμη εμφάνιση αθηρωματικών αλλοιώσεων, σε ασθενείς με ή χωρίς ιστορικό καρδιαγγειακών παθήσεων.Μεθοδολογία: Ο πληθυσμός της μελέτης αποτελείται από 771 άτομα χωρίς κάποιο καρδιαγγειακό νόσημα, αλλά με παράγοντες κινδύνου. Οι εθελοντές υποβλήθηκαν σε ανθρωπομετρικές μετρήσεις και σε πλήρη αγγειακό έλεγχο με μη παρεμβατικές μεθόδους. Επίσης, πραγματοποιήθηκε διατροφική αξιολόγηση με διπλές τηλεφωνικές ανακλήσεις εικοσιτετραώρου. Για τον έλεγχο των πιθανών συσχετίσεων μεταξύ των μεταβλητών που εκτιμούν τη βραδινή υπερφαγία με τους πρώιμους δείκτες αθηρωμάτωσης, πραγματοποιήθηκε πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση με επίπεδο σημαντικότητας P<0,05.Αποτελέσματα: Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, παρατηρήθηκε θετική συσχέτιση της διορθωμένης ποσοστιαίας κατανάλωσης βραδινού και προ ύπνου γεύματος (β=0,188, P=0,036) με το πάχος του έσου-μέσου χιτώνα (ΙΜΤ) της αριστερής καρωτίδας, μετά από διόρθωση για πιθανούς συγχυτικούς παράγοντες. Επίσης, παρατηρήθηκε θετική συσχέτιση της ΒΥ, η οποία ορίζεται ως κατανάλωση >25% των συνολικών θερμίδων μετά τις 7.00 μ.μ. (β=0,084, P=0,016), με το πάχος του έσου-μέσου χιτώνα (ΙΜΤ) της αριστερής καρωτίδας. Σε ότι αφορά την ποιότητα του βραδινού φαγητού, αναγνωρίστηκαν 3 διατροφικά πρότυπα, τα οποία όμως δε βρέθηκαν να σχετίζονται με τους πρώιμους δείκτες αθηρωμάτωσης.Συμπέρασμα: Eίναι πιθανό, η ποσότητα και όχι η ποιότητα του βραδινού φαγητού να εξηγεί τα αποτελέματα της παρούσας μελέτης. Είναι απαραίτητο να υπάρξουν ανάλογες μελέτες στο μέλλον προκειμένου να επιβεβαιώσουν τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

βραδινή υπερφαγία (ΒΥ), ποιότητα βραδινού γεύματος, διατροφικές συνήθειες, υποκλινική αθηρωμάτωση, καρδιαγγειακά νοσήματα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-10-19


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)