Επίδραση της κατανάλωσης κρασιού σε καρδιαγγειακούς δείκτες σε ασθενείς με στεφανιαία νόσο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Επίδραση της κατανάλωσης κρασιού σε καρδιαγγειακούς δείκτες σε ασθενείς με στεφανιαία νόσο

Μπάμπαλης, Αθανάσιος

Σκοπός της μελέτης ήταν να διερευνήσει κατά πόσο η μέτρια κατανάλωση αλκοολούχων ποτών και συγκεκριμένα κρασιού που περιέχει αναστολείς του PAF έχει ευεργετικά αποτελέσματα σε δείκτες φλεγμονής ασθενών με στεφανιαία νόσο. 39 άνδρες με στεφανιαία νόσο (ηλικία: 50-75 χρονών), χωρίστηκαν τυχαία σε 3 διαφορετικές ομάδες παρέμβασης. Η μια ομάδα κατανάλωνε κάθε μέρα μαζί με το δείπνο 200 mL κόκκινου κρασιού της ποικιλίας Cabernet Sauvignon (13% v.v αλκοόλ), η άλλη ομάδα κατανάλωνε 65 ml τσίπουρο (40% v.v.) και η τρίτη ομάδα απείχε από το αλκοόλ (< από 2 ποτά/εβδομάδα). Κάθε παρέμβαση είχε διάρκεια 8 εβδομάδες. Πριν την παρέμβαση, μετα απο 4 εβδομάδες και στο τέλος της παρέμβασης έγινε απομόνωση ορού καθώς και των PBMC των εθελοντών. Πραγματοποιήθηκε γενική αίματος και μετρήθηκαν η γλυκόζη, η ολική χοληστερόλη, η HDL χοληστερόλη και τα τριγλυκερίδια. Επίσης έγινε μέτρηση της δραστικότητας της Lp-PLA2. Τέλος μετρήθηκε η έκκριση των κυτταροκινών TNF-a και IL-1b από τα PBMC των εθελοντών απουσία και παρουσία LPS με ELISA και τα αποτελέσματα κανονικοποιήθηκαν με την ολική πρωτεΐνη. Δεν υπήρξε κάποια σημαντική διαφορά στα επίπεδα των κλασσικών βιοχημικών δεικτών και στην τιμή της δραστικότητας της Lp-PLA2. . Όσον αφορά τα επίπεδα έκκρισης των κυτταροκινών από τα PBMC σημαντική αύξηση είχαμε στην ομάδα του τσίπουρου στην έκκριση του TNF-a στις 4 ώρες μετά από ενεργοποίηση με LPS (P=0,05) και στις 24 ώρες τόσο παρουσία (P= 0,04) όσο και απουσία του LPS (P=0,05). Περαιτέρω έρευνα σε μεγαλύτερο δείγμα θεωρείται απαραίτητη για την διεξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

φλεγμονή
Καρδιαγγειακα
Κρασί
Λιποπρωτεΐνική φωσφολιπαση

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-09-27


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.