Συσχέτιση των επιπέδων λεπτίνης με τη βαρύτητα της μη αλκοολικής λιπώδους νόσου του ήπατος: Μελέτη Hellenic NAFLD

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Συσχέτιση των επιπέδων λεπτίνης με τη βαρύτητα της μη αλκοολικής λιπώδους νόσου του ήπατος: Μελέτη Hellenic NAFLD

Σουλαϊδοπούλου, Σπυριδούλα

Η μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος (NAFLD), αποτελεί μία ασθένεια που προσβάλει ένα μεγάλο ποσοστό του πλυθησμού, το 50% των διαβητικών, και το 80% των παχύσαρκων. Η παθογένεια της ασθένειας είναι άγνωστη μέχρι τώρα, ενώ αυτό που εξετάζεται ταυτόχρονα, είναι οι συμπαράγοντες οι οποίοι επηρρεάζουν στην εμφάνισή της. Το κύριο κριτήριο για τον διαχωρισμό από άλλα νοσήματα, είναι ο αποκλεισμός της υπέρμετρης κατανάλωσης αλκοόλ, και η εξέταση μέσω ηπατικής βιοψίας και άλλων δεικτών. Στην παρούσα μελέτη, η οποία είναι μια μελέτη ασθενών-μαρτύρων, έγινε ανάλυση σε ορούς πλάσματος 414 ατόμων, από τα οποία τα 150 ήταν υγιή, ενώ τα 264 έπασχαν από λιπώδη διήθηση. Οι συμμετέχοντες επιλέχθησαν τυχαία, και διαχωρίστηκαν σε υγιείς και ασθενείς. Αφού έγινε καταγραφή των ανθρωπομετρικών στοιχείων, πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις στους ορούς πλάσματος, με σκοπό να μετρηθεί η λεπτίνη, διάφοροι ηπατικοί ενζυμικοί δείκτες (SGOT, SGPT) καθώς και ο υπολογισμός του λόγου αυτών. Ο σκοπός ήταν η εξέταση των επιπέδων λεπτίνης σε συνάρτηση με τη λιπώδη διήθησης, και η διερεύνηση ύπαρξης συσχέτισης μεταξύ αυτών. Αφού πραγματοποιήθηκαν οι μετρήσεις των ηπατικών ενζύμων, φάνηκε να υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των επιπέδων λεπτίνης, όπου με την αύξηση αυτών, αυξανόταν επίσης και η συχνότητα εμφάνισης της διήθησης. Στα αποτελέσματα, φάνηκε πως η αύξηση των επιπέδων λεπτίνης στο αίμα, είναι αναλογική με την συχνότητα εμφάνισης της μη αλκοολικής λιπώδους νόσου, υπάρχει δηλαδή συσχέτιση των επιπέδων με αυτήν.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

μη αλκοολική λιπώδης νόσος (NAFLD), λεπτίνη, κλινική δοκιμή, ανασκόπηση, παχυσαρκία

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-10-03


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)