Μικρές και Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ( ISO 14001, EMAS)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Μικρές και Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ( ISO 14001, EMAS)

Λιβανός, Αντώνιος

Το κίνητρο της διπλωματικής μου είναι η περιβαλλοντική Διαχείριση των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αυτό επιτυγχάνεται με τα Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (EMS), κυρίως αποκτώντας συγκεκριμένα πιστοποιητικά όπως το ISO 14001 και το EMAS (eco – management and audit scheme). Στην Ελλάδα μέχρι τον Δεκέμβριο του 2003 είχαν λάβει πιστοποίηση EMAS 10 επιχειρήσεις, ενώ με ISO 14001 είχαν πιστοποιηθεί 126 επιχειρήσεις (Abeliotis, 2006). Ο σκοπός της εργασίας μου είναι να αναλύσω τον τρόπο με τον οποίο οι Μικρομεσαίες επιχειρήσεις εφαρμόζουν τους περιβαλλοντικούς στόχους τους, παρουσιάζουν μια οικολογική πολιτική απέναντι στους καταναλωτές και τα υπόλοιπα ενδιαφερόμενα μέλη, καθώς και την βελτίωση των προϊόντων τους έτσι ώστε οι Μικρομεσαίες επιχειρήσεις να εξοικονομούν πόρους και να αυξάνουν τα κέρδη τους (Seiffert, 2008). Το ανωτέρω επιτυγχάνεται με την εφαρμογή των Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (EMS), τα οποία είναι το ISO 14001 και το EMAS (eco – management and audit scheme), προκειμένου οι επιχειρήσεις να καταστούν ικανές να μειώσουν τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις και να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα τους (Zorpas, 2010).

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Συστήματα περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-10-20


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.