Η Διερευνητική μέθοδος διδασκαλίας στα μουσεία (Inquiry Based Method) – Μελέτη περίπτωσης της Πινακοθήκης Νίκου Χατζηκυριάκου-Γκίκα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Η Διερευνητική μέθοδος διδασκαλίας στα μουσεία (Inquiry Based Method) – Μελέτη περίπτωσης της Πινακοθήκης Νίκου Χατζηκυριάκου-Γκίκα

Μάκρα, Χρυσάνθη

Οι νέες διδακτικές προσεγγίσεις στην εκπαίδευση των παιδιών του Δημοτικού Σχολείου μπορούν να αποτελέσουν χρήσιμο εργαλείο στην διάχυση της πολιτισμικής αξίας της τέχνης μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα που διεξάγονται σε μουσεία. Μια από αυτές τις διδακτικές προσεγγίσεις αποτελεί και η εφαρμογή της Διερευνητικής Μεθόδου Διδασκαλίας, η οποία δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να αναπτύξουν δεξιότητες και συμπεριφορές που θα αποτελέσουν εφόδια για την μελλοντική ζωή τους. Η παρούσα εργασία παραθέτει τα βασικά χαρακτηριστικά της εμπειρικής και διερευνητικής παιδαγωγικής προσέγγισης όπως αυτά απαντώνται στη διδακτική θεωρία και επιπλέον πως εφαρμόζονται σε εκπαιδευτικά προγράμματα μουσείων αλλά και στο αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου. Με αφορμή τον τρόπο διεξαγωγής των μουσειακών επισκέψεων στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης (MoMa) και την παρακολούθηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Πινακοθήκης Νίκου Χατζηκυριάκου –Γκίκα, γίνεται μια μελέτη των αποτελεσμάτων της διδακτικής μεθόδου σε μια μερίδα του ελληνικού κοινού.Η Πινακοθήκη Νίκου Χατζηκυριάκου – Γκίκα αποτέλεσε το πεδίο επιτόπιας έρευνας για να συλλεχθούν τα απαραίτητα στοιχεία τα οποία βοήθησαν στην ανάλυση της παιδαγωγικής μεθόδου με συμμετέχοντες παιδιά και εκπαιδευτικούς από τέσσερα διαφορετικά δημοτικά σχολεία της Αττικής που επισκέφθηκαν το χώρο κατά τη δεύτερη περίοδο επισκέψεων του μουσείου. Μαζί με την καταγραφή των απόψεων των εκπαιδευτικών και των ζωγραφικών σχεδίων των παιδιών, σημαντικό στοιχείο που συνέβαλλε στην ολόπλευρη προσέγγιση της έρευνας, αποτέλεσε η συνέντευξη με τη μουσειοπαιδαγωγό Χαρούλα Χατζηνικολάου και υπεύθυνη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Πινακοθήκης.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Διερευνητική Μέθοδος Διδασκαλίας
Εκπαιδευτικά Προγράμματα
Γενικά Μαθησιακά Αποτελέσματα
Πινακοθήκη Νίκου Χατζηκυριάκου-Γκίκα
Μουσεία

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-11-07


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.