Προσωπικά χαρακτηριστικά και κίνητρα επιχειρηματικότητας των γυναικών στις κοινωνικές επιχειρήσεις

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Προσωπικά χαρακτηριστικά και κίνητρα επιχειρηματικότητας των γυναικών στις κοινωνικές επιχειρήσεις

Σταματοπούλου, Αθανασία

Η παρούσα πτυχιακή εργασία προσεγγίζει το πεδίο της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και εστιάζει στην γυναίκα κοινωνική επιχειρηματία. Σκοπός της εργασίας είναι η ανάδειξη των προσωπικών χαρακτηριστικών και των κινήτρων επιχειρηματικότητας καθώς και των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες κοινωνικοί επιχειρηματίες στην Ελλάδα.Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι γυναίκες κοινωνικοί επιχειρηματίες διαθέτουν έντονο το συναίσθημα της κοινωνικής ευθύνης, αναπτυγμένη συνεργατική κουλτούρα και υψηλό μορφωτικό επίπεδο. Τείνουν να ασχολούνται με τομείς πάνω στους οποίους διαθέτουν προϋπηρεσία, δίνουν μεγάλη έμφαση στη δημιουργία δικτύων και αντλούν μεγάλη ικανοποίηση μέσα από την επίτευξη των στόχων τους και την κοινωνική τους προσφορά. Βασικό κίνητρό των γυναικών κοινωνικών επιχειρηματιών, αποτελεί η θέληση τους να προσφέρουν στην κοινωνία σε συνδυασμό με την ανάγκη τους για απασχόληση και ανεξαρτησία. Η κρίση και οι επιπτώσεις της αποτέλεσαν για τις γυναίκες ευκαιρία στο να εμπλακούν με την κοινωνική επιχειρηματικότητα. Όσον αφορά τον κοινωνικό αντίκτυπο των δράσεων τους, οι γυναίκες έχουν να επιδείξουν αξιόλογα αποτελέσματα, παρόλα αυτά οι περισσότερες θεωρούν ότι δεν έχουν πετύχει τον στόχο τους στον επιθυμητό βαθμό. Τέλος οι κοινωνικές επιχειρήσεις των γυναικών αντιμετωπίζουν πολλές δυσκολίες όπως το ασαφές νομικό πλαίσιο, την αυξημένη φορολογία, την άγνοια των αρμόδιων φορέων, την έλλειψη εμπιστοσύνης από το ευρύ κοινό καθώς και τη μεγάλη δυσκολία εύρεσης χρηματοδότησης, καθιστώντας πλέον δύσκολη όχι μόνο την ολοκλήρωση της κοινωνικής τους αποστολής αλλά και την ίδια τους την επιβίωση.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

βιωσιμότητα
κοινωνική επιχείρηση
Ελλάδα
γυναίκες
προσωπικά χαρακτηριστικά

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-09-16


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.