Η συμβολή του εθελοντισμού στις κοινωνικές επιχειρήσεις

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Η συμβολή του εθελοντισμού στις κοινωνικές επιχειρήσεις

Σκλιάς, Ιωάννης

Χωρίς αμφιβολία, το επιχειρηματικό τοπίο της ελληνικής πραγματικότητας έχει αλλάξει κατά πολύ τα τελευταία χρόνια. Η θεσμοθέτηση των Κοινωνικών Επιχειρήσεων προετοίμασε το έδαφος για την ανάπτυξη του Τρίτου Τομέα στην Ελλάδα, σημαντικό κομμάτι του οποίου είναι και το εθελοντικό κίνημα. Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει σαν σκοπό τη μελέτη της συμβολής του εθελοντισμού στο επιχειρηματικό μοντέλο των κοινωνικών επιχειρήσεων. Γιαυτό το σκοπό, πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις με φορείς του κρατικού μηχανισμού αλλά και εκπροσώπους Κοινωνικών Επιχειρήσεων και έγινε ποιοτική ανάλυση των δεδομένων που συλλέχθηκαν. Τα συμπεράσματα έδειξαν ότι η έννοια του εθελοντισμού είναι εν πολλοίς παρεξηγημένη, ενώ υπάρχουν ακόμα περιθώρια βελτίωσης στην επίδραση που μπορούν να έχουν οι εθελοντικές δράσεις ως παράγοντας ανάπτυξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, με θετικές όμως τάσεις.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

επιχειρηματικότητα
αποτίμηση
επιχειρήσεις
Εθελοντισμός
κοινωνικές

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-10-06


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.