Οι διαδρομές της μουσικής μέσα από τα κέντρα διασκέδασης που λειτούργησαν από το 1947 έως το 1967: η περίπτωση της Νίκαιας (Κοκκινιάς)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Οι διαδρομές της μουσικής μέσα από τα κέντρα διασκέδασης που λειτούργησαν από το 1947 έως το 1967: η περίπτωση της Νίκαιας (Κοκκινιάς)

Παλόγλου, Σοφία Μαρία

Η παρούσα εργασία αφορά στα κέντρα διασκέδασης στην πόλη της Νίκαιας, τα οποία γνώρισαν μεγάλη άνθηση κατά τις δεκαετίες του 1950 και 1960. Το κεντρικό ερευνητικό ενδιαφέρον αυτής της εργασίας είναι η συνύπαρξη κυρίως δύο μουσικών ειδών, του λαϊκού και του ελαφρού τραγουδιού, μεταξύ του 1947 και του 1967 και η αναπαράστασή τους μέσα στα κέντρα διασκέδασης της Νίκαιας. Αυτό το προάστιο του Πειραιά που κατοικήθηκε από Μικρασιάτες πρόσφυγες γίνεται ένα προάστιο των χαμηλότερων κοινωνικών τάξεων, τα οποία αναζητούν μια πολυαισθητηριακή εμπειρία μέσα σε αυτά. Άλλα ζητήματα προς εξέταση είναι η κατανομή των κέντρων διασκέδασης σε αυτή την περιοχή, η εικόνα τους στο αστικό τοπίο, καθώς και η θέση τους ανάμεσα σε άλλες δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου. Η έρευνα διεξήχθη με τη χρήση ποιοτικών και ποσοτικών μεθόδων, όπως ημιδομημένες συνεντεύξεις, αφηγήσεις, φωτογραφίες και δομημένα ερωτηματολόγια. Και οι δύο μέθοδοι οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι η διασκέδαση στα κέντρα διασκέδασης της Νίκαιας μεταξύ του 1947 και του 1967 περιστρεφόταν γύρω από τη μουσική και τις τρέχουσες τάσεις της. Τα κέντρα διασκέδασης προσέφεραν μια πολυαισθητηριακή εμπειρία σε άτομα ποικίλων εισοδημάτων στα πλαίσια του πληθυσμού της περιοχής, ο οποίος ανήκε στα χαμηλότερα και μεσαία στρώματα. Η σπουδαιότητα των ανθρώπινων σχέσεων στη συνέχεια και τη βιωσιμότητα των κέντρων διασκέδασης αναδείχθηκε κατά τη διεξαγωγή της έρευνας και έγινε μια απόπειρα χαρτογράφησης των πιο σημαντικών κέντρων. Στο τέλος, μια πρόταση σχετικά με την κατασκευή ενός μουσείου θεωρήθηκε κατάλληλος τρόπος να παρουσιαστεί η εξέλιξη της μουσικής διασκέδασης στο αστικό περιβάλλον.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

ελληνικό λαϊκό τραγούδι
1947-1967
ελληνική δημοφιλής μουσική
κέντρα διασκέδασης
Νίκαια

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-11-08


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.