Διαιτητική πρόσληψη γυναικών με νοσήματα θυρεοειδούς

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Διαιτητική πρόσληψη γυναικών με νοσήματα θυρεοειδούς

Αργυρού, Αικατερίνη

Εισαγωγή: Τα δεδομένα αναφορικά με την επίδραση θυρεοειδικής νόσου στη διαιτητική πρόσληψη των γυναικών είναι περιορισμένα. Δεν υπάρχουν δεδομένα, κατά πόσο η διάγνωση μιας θυρεοειδικής νόσου μεταβάλλει τις συνήθειες των γυναικών. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εξετάσει την πιθανή μεταβολή των διατροφικών συνηθειών , της φυσικής δραστηριότητας και άλλων συνηθειών μετά τη διάγνωση της νόσου σε ένα δείγμα γυναικών με νοσήματα θυρεοειδούς (υποθυρεοειδικές, υπερθυρεοειδικές, με όζους), και υγιών γυναικών.Μεθοδολογία: Στη μελέτη συμμετείχαν 80 γυναίκες εθελόντριες, μέσης ηλικίας 18-44 ετών, οι οποίες ταξινομήθηκαν είτε στην ομάδα των θυρεοειδικών είτε στην ομάδα των υγιών. Οι πληροφορίες συλλέχθηκαν με ένα ερωτηματολόγιο, με 2 τηλεφωνικές ανακλήσεις 24ώρου.Αποτελέσματα: Διαφορές φάνηκαν ανάμεσα σε υπερθυρεοειδικές και υγιείς στις διατροφικές συνήθειες, στο μέγεθος των μερίδων, στη φυσική δραστηριότητα και στην ενργειακή πρόσληψη. Συζήτηση: Από τη μελέτη φαίνεται ότι μετά τη διάγνωση θυρεοειδικής νόσου, και ανάλογα με τον τύπο αυτής, παρατηρούνται κάποιες αλλαγές οι οποίες μπορεί να είναι είτε συμπτωματικές είτε να είναι απόρροια της κινητοποίησης των γυναικών μετά τη διάγνωση της θυρεοειδικής νόσου.Συζήτηση: Από τη μελέτη φαίνεται ότι μετά τη διάγνωση θυρεοειδικής νόσου, και ανάλογα με τον τύπο αυτής, παρατηρούνται κάποιες αλλαγές οι οποίες μπορεί να είναι είτε συμπτωματικές είτε να είναι απόρροια της κινητοποίησης των γυναικών μετά τη διάγνωση της θυρεοειδικής νόσου.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Θυρεοειδής αδένας
θυρεοειδής και μεταβολισμός
διατροφή γυναικών
νόσοι θυρεοειδούς
παράγοντες που επηρεάζουν διαιτητική πρόσληψη

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-10-27


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.