Διατροφική παρέμβαση με άρτο ειδικά εμπλουτισμένο σε βιοδραστικά συστατικά σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Διατροφική παρέμβαση με άρτο ειδικά εμπλουτισμένο σε βιοδραστικά συστατικά σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ

Νικολακέα, Ειρήνη

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η αξιολόγηση της μακροχρόνιας επίδρασης άρτου σίτου ολικής αλέσεως εμπλουτισμένου με μαγιά μπύρας (ΑΟΣΜ) στην υγεία ασθενών με ΣΔτ2. Προηγούμενη μελέτη έδειξε την ευεργετική επίδραση του τροφίμου στην οξεία γλυκαιμική απόκριση υγιών ατόμων. Μεθοδολογία: Στην παρούσα μονά-τυφλή κλινική δοκιμή, 30 ασθενείς με ήπιο ΣΔτ2 τυχαιοποιήθηκαν σε 2 ομάδες. Η ομάδα παρέμβασης κατανάλωσε τον ΑΟΣΜ, ενώ η ομάδα ελέγχου απλό άρτο σίτου ολικής αλέσεως (ΑΟΣ) για 12 εβδομάδες. Στην αρχή και στο τέλος της παρέμβασης προσδιορίστηκαν η γλυκόζη και ινσουλίνη, η HbA1c, η ινσουλινοαντίσταση, ενώ πραγματοποιήθηκε και OGTT. Μετρήθηκαν βιοχημικές και αιματολογικές παράμετροι, ανθρωπομετρικά και κλινικά χαρακτηριστικά καθώς επίσης το ενεργειακό ισοζύγιο. Καθ’ όλη την διάρκεια της παρέμβασης οι ασθενείς λάμβαναν διατροφική συμβουλευτική.Αποτελέσματα: Στο τέλος της μελέτης η ομάδα παρέμβασης παρουσίασε στατιστικά σημαντική βελτίωση των επιπέδων γλυκόζης και ινσουλίνης, της HbA1c και της ινσουλινοαντίστασης (p<0,05), ενώ παρατηρήθηκε μείωση της AUC σχέση με την έναρξη της παρέμβασης (p<0,05) και σημαντική μείωση των τιμών γλυκόζης στα 0 και 60 λεπτά του OGTT(p<0,05). Τέλος, σημαντική μείωση παρατηρήθηκε στο σωματικό βάρος και την συστολική αρτηριακή πίεση των εθελοντών της ομάδας παρέμβασης σε σχέση με την έναρξη της μελέτης (p<0,05).Συμπεράσματα: Συνοψίζοντας, η καθημερινή κατανάλωση άρτου ολικής αλέσεως σίτου εμπλουτισμένου με μαγιά μπύρας από ασθενείς με ΣΔτ2 συνέβαλε στην βελτίωση του γλυκαιμικού ελέγχου, στην απώλεια του σωματικού βάρους και στην μείωση της συστολικής αρτηριακής πίεσης. Η ενσωμάτωση του λειτουργικού προιόντος άρτου στα πλαίσια ενός ισορροπημένου προγράμματος διατροφής μπορεί να συμβάλλει στην προαγωγή της υγείας του διαβητικού ασθενούς.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Άρτος
Ινσουλινοαντίσταση
Ανοχή στην γλυκόζη
Μαγιά μπύρας εμπλουτισμένη με χρώμιο

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-10-21


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)