Σύγκριση ιδιωτικού και δημόσιου τομέα ως προς τη συναισθηματική εργασία και την εργασιακή ικανοποίηση - Εμπειρική Διερεύνηση

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Σύγκριση ιδιωτικού και δημόσιου τομέα ως προς τη συναισθηματική εργασία και την εργασιακή ικανοποίηση - Εμπειρική Διερεύνηση

Σάντας, Ηλίας

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της εργασιακής ικανοποίησης σε σχέση με την συναισθηματική εργασία στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα. Η έρευνα βασίζεται σε πρωτογενή δεδομένα, τα οποία συλλέχθηκαν με τη χρήση ερωτηματολογίου από αντιπροσωπευτικό δείγμα 228 εργαζόμενων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Η εμπειρική διερεύνηση, με στόχο της αποτύπωση των αντιλήψεων των εργαζομένων. Τα συμπεράσματα τα οποία προκύπτουν είναι ότι οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα που εκπονούν συναισθηματική εργασία, είναι περισσότερο ικανοποιημένοι από την εργασία τους, σε σχέση με τους εργαζόμενους του δημοσίου τομέα, αλλά γενικώς το δείγμα παρουσιάζει ουδέτερη εργασιακή ικανοποίηση. Από την εμπειρική έρευνα προκύπτει ότι η σχέση μεταξύ της διαχείρισης των συναισθημάτων και της συνολικής ικανοποίησης εμφανίζεται ως μη σημαντική.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Εργασιακό περιβάλλον
Συναισθηματική εργασία
Δημόσιος τομέας Συναισθήματα
Ιδιωτικός τομέας
Επαγγελματική ικανοποίηση
Συναισθηματική νοημοσύνη
Εργασιακή ικανοποίηση

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-10-19


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)