Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στο εμπορικό κέντρο της Λάρισας.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στο εμπορικό κέντρο της Λάρισας.

Πλατσά, Γλυκερία Ειρήνη

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η διερεύνηση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στο εμπορικό κέντρο της Λάρισας. Αναλυτικότερα, στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας παρουσιάζονται βασικά γεωγραφικά και κοινωνικοπολιτιστικά στοιχεία για το εμπορικό της κέντρο. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι βασικές παράμετροι που σχετίζονται με την οικονομική κρίση. Αρχικά, λοιπόν, παρουσιάζεται η ιστορική εξέλιξη της οικονομικής κρίσης στο εμπόριο και στην συνέχεια αποτυπώνεται η διαχρονική εξέλιξη της καταναλωτικής εμπιστοσύνης στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης. Κατόπιν αναλύεται η διαμόρφωση της καταναλωτικής συμπεριφοράς, καθώς και εξετάζεται η πορεία των εμπορικών καταστημάτων σε συνθήκες οικονομικής κρίσης. Τέλος, με βάση την τρέχουσα επικαιρότητα, παρουσιάζεται η κατάσταση του εμπορικού γίγνεσθαι της Λάρισας. Στο τρίτο κεφάλαιο της εργασίας πραγματοποιείται ανάλυση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος των εμπορικών καταστημάτων στις τρέχουσες συνθήκες οικονομικής κρίσης. Περαιτέρω, όσον αφορά στο ερευνητικό μέρος, το τέταρτο κεφάλαιο έχει ως αντικείμενο την παρουσίαση της ερευνητικής μεθοδολογίας. Στην συνέχεια, στο πέμπτο κεφάλαιο της εργασίας, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας Τέλος, στο έκτο κεφάλαιο της εργασίας, γίνεται συζήτηση για τα αποτελέσματα της έρευνας, καθώς και, βάσει αυτών, διατυπώνονται προτάσεις, που οι επιχειρήσεις θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν, ώστε να ανταπεξέλθουν στις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης. Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στο εμπορικό κέντρο της Λάρισας ΠΛΑΤΣΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑ 6 Τέλος, στο έκτο κεφάλαιο της εργασίας, γίνεται μια περαιτέρω συζήτηση για τα αποτελέσματα της έρευνας, καθώς και, βάσει αυτών, διατυπώνονται προτάσεις, που οι επιχειρήσεις θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν, ώστε να ανταπεξέλθουν στις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης. Η εργασία ολοκληρώνεται με την παράθεση της σύνοψης και των βασικών συμπερασμάτων που προκύπτουν από την προηγηθείσα ανάλυση

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Οικονομική κρίση - Ελλάδα
Επιπτώσεις
Kρίση
Εμπορικό Κέντρο
Λιανικό εμπόριο
Λιανικό εμπόριο - Ελλάδα
Έρευνα
Οικονομική κρίση - Ελλάδα - Λάρισα (Νομός)
Εμπορικά κέντρα
Λάρισα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-10-17


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.