Εκτίμηση των επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής στην τουριστική ζήτηση ανά κλιματική ζώνη στην Ελλάδα

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Εκτίμηση των επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής στην τουριστική ζήτηση ανά κλιματική ζώνη στην Ελλάδα

Μπούσης, Αλέξανδρος

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης των εκπομπών του αερίου του θερμοκηπίου και η διερεύνηση της σχέσης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής με έναν εκ των σπουδαιότερων κοινωνικό – οικονομικών τομέων του κόσμου, τον τουρισμό. Σε ερευνητικό επίπεδο εξετάζει την επίδραση των κλιματολογικών συνθηκών που επικρατούν σε τρεις περιφερειακές ενότητες (Ηρακλείου, Αττικής και Θεσσαλονίκης) στην ελληνική επικράτεια που βρίσκονται σε διαφορετικές κλιματικές ζώνες. Η ανάλυση βασίζεται στον υπολογισμό του Τουριστικού Κλιματικού δείκτη, όπως προτάθηκε από τον Mieczkowski (1985), με χρήση ωριαίων μετεωρολογικών δεδομένων για τα έτη 2005 – 2012 τα οποία αντλήθηκαν από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Τα δεδομένα για τους τρεις βασικούς δείκτες της τουριστικής κίνησης (διανυκτερεύσεις, αφίξεις, πληρότητα κλινών) της περιφερειακής ενότητας του Ηρακλείου διατέθηκαν από την ΕΛΣΤΑΤ. Τα αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι για την περιοχή του Ηρακλείου οι επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες ευνοούν την περαιτέρω παράταση της τουριστικής περιόδου, και όχι μόνο την περίοδο αιχμής του καλοκαιριού, με πιο ευνοϊκό μήνα τον Οκτώβριο. Επίσης οι μήνες Ιούλιος – Αύγουστος, οι οποίοι είναι οι καλύτεροι από πλευράς τουριστικής κίνησης για την Ελλάδα, φαίνεται να είναι αυτοί που θα επηρεαστούν δυσμενώς από μία ενδεχόμενη αύξηση της θερμοκρασίας. Τέλος όλοι οι Τουριστικοί Κλιματικοί δείκτες παρουσίασαν μεγαλύτερο βαθμό συσχέτισης με τον τουριστικό δείκτη τον αφίξεων. Για την περιοχή της Αττικής και της Θεσσαλονίκης ο καλύτερος μήνας, βάση του συνόλου των δεικτών είναι ο Μάϊος. Το σκορ της πλειονότητας των δεικτών και για τις τρεις περιοχές έδειξαν ότι ο μήνας Οκτώβριος παρουσιάζει ανοδικές τάσεις και στις τρεις κλιματικές ζώνες. Οι μήνες από το Δεκέμβριο ως το Φεβρουάριο για όλες τις περιοχές συγκεντρώνουν τη μικρότερη βαθμολογία, ενώ για τη Θεσσαλονίκη χαρακτηρίζονται ως «οριακοί», γεγονός που υποδηλώνει το δριμύτερο χειμώνα που αντιμετωπίζει η Θεσσαλονίκη, σε σύγκριση με τις δύο άλλες εξεταζόμενες περιοχές.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Αττική
Τουρισμός
Ηράκλειο
Καιρικές Συνθήκες
Τουριστικός Κλιματικός Δείκτης
Ελλάδα
Θεσσαλονίκη
Εκπομπές Αερίων του Θερμοκηπίου
Τουριστική Κλιματολογία

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-10-13


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)