Σχεδίαση μιας Web-Based εφαρμογής τηλεδιάγνωσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Σχεδίαση μιας Web-Based εφαρμογής τηλεδιάγνωσης

Στεφανάκη, Ελευθερία

Η έρευνα στην παρούσα εργασία εστιάζει στην τηλεϊατρική και τηλεδιάγνωση. Εξετάζονται οι εξελίξεις των τελευταίων ετών των τεχνολογιών πληροφορικής στο χώρο της υγείας, ο σημαντικός ρόλος των προτύπων και της διαλειτουργικότητας των συστημάτων, οι τομείς τηλεϊατρικής και τηλεδιάγνωσης, όπως και οι εφαρμογές και τα ως τώρα μοντέλα τεχνολογιών αυτών των τομέων. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην εφαρμογή σχετικών τεχνολογιών στο χώρο της υγείας, στο βαθμό που αναβαθμίζει την παροχή ιατρονοσηλευτικής φροντίδας και τις επιπτώσεις αυτών στο ιατρικό έργο. Η εφαρμογή που περιγράφεται στα πλαίσια της εργασίας θέτει τις βάσεις στον ορισμό της τηλεδιάγνωσης και γίνεται επίσης προσπάθεια να περιγραφεί μια επιχειρηματική δυναμική για το μέλλον με επεκτάσεις της εφαρμογής.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Τηλεϊατρική
Εφαρμογή
Τηλεδιάγνωση
Τηλεματική
Επιχειρησιακό Πλάνο

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-11-18


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.