Εκτίμηση κατά βάθους διάβρωσης στην περιοχή Νεάπολης – Μαλέα (Ν. Πελοπόννησος)

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Εκτίμηση κατά βάθους διάβρωσης στην περιοχή Νεάπολης – Μαλέα (Ν. Πελοπόννησος)

Τσούκαλας, Λεωνίδας

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία, μελετώνται πέντε μικροί σχετικά μήκους κεντρικής κοίτης υδρογραφικά δίκτυα που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Νεάπολης και της χερσονήσου του Μαλέα στην νοτιοανατολική Πελοπόννησο. Τα δίκτυα αυτά, εμφανίζουν παράλληλη διάταξη μεταξύ τους και διέρχονται από εννέα καλά ανεπτυγμένες ανυψωμένες θαλάσσιες αναβαθμίδες, που σχηματίστηκαν στα μεσοπαγετώδη στάδια του Πλειστόκαινου.Για την γεωμορφολογική μελέτη των δικτύων, κατασκευάστηκε λεπτομερές ψηφιακό μοντέλο εδάφους της περιοχής (5x5m), το οποίο προέκυψε από την ψηφιοποίηση τοπογραφικών διαγραμμάτων κλίμακας 1:5.000, ενώ παράλληλα σχεδιάστηκαν και αναλύθηκαν οι επιμήκεις τομές των κεντρικών τους κοιτών. Επιπλέον σχεδιάστηκαν εγκάρσιες τοπογραφικές τομές των κοιλάδων σε επιλεγμένες θέσεις εμφάνισης των θαλάσσιων αναβαθμίδων και εκτιμήθηκαν η κατά βάθος διάβρωση τους και τα μορφολογικά τους χαρακτηριστικά με την χρήση του δείκτη μορφής κοιλάδων (Vf).Ο δείκτης μορφής κοιλάδων (Vf) στην περιοχή μελέτης παρουσίασε μέγιστη τιμή 13,9 και ελάχιστη 0,38 και αντίστοιχα ο ρυθμός κατά βάθους διάβρωσης παρουσίασε μέγιστη τιμή 0,19 mm/yr τα τελευταία 100.000 χρόνια και ελάχιστη 0,06 mm/yr τα τελευταία 240.000 χρόνια επίσης. Από τη σύνθεση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν συμπεραίνεται ότι σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των δικτύων έπαιξε η διεργασία της οπισθοδρομούσας διάβρωσης, η λιθολογία των γεωλογικών σχηματισμών που εμφανίζονται στην περιοχή και οι μεταβολές του βασικού επιπέδου είτε λόγω ευστατισμού, είτε λόγω τεκτονισμού, είτε λόγω συνδυασμού και των δύο. Οι κοιλάδες που έχουν αναπτυχθεί στις ανώτερες αναβαθμίδες είναι καλύτερα διαμορφωμένες κυρίως λόγω του μεγαλύτερου διαστήματος που είχαν στη διάθεση τους για να δράσουν οι ποτάμιες διεργασίες.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Γεωμορφολογία, μορφοτεκτονική ανάλυση, μορφομετρικοί δείκτες, δείκτης μορφής κοιλάδων (Vf), κατά βάθος διάβρωση, επιμήκεις τομές, εγκάρσιες τομές, τοπογραφικές τομές, ρήγμα, Νεάπολη, ακρωτήρι Μαλέα, αναβαθμίδα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-11-14


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)