Τεχνικο-κατασκευαστικές παρεμβάσεις στις πόλεις για απόκριση στην κλιματική αλλαγή: είναι η καλύτερη λύση;

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Τεχνικο-κατασκευαστικές παρεμβάσεις στις πόλεις για απόκριση στην κλιματική αλλαγή: είναι η καλύτερη λύση;

Ντόστογλου, Ευτυχία

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η κριτική αξιολόγηση των τεχνικο-κατασκευαστικών παρεμβάσεων που αποσκοπούν στην απόκριση των πόλεων στην Κλιματική Αλλαγή και προτείνονται ως πιθανή διέξοδος από αυτή. Το στοιχείο της αβεβαιότητας που χαρακτηρίζει τις επιστημονικές προβλέψεις για την Κλιματική Αλλαγή θέτει καθοριστικές προκλήσεις. Η αδυναμία ακριβούς εκτίμησης των επιπτώσεων και των επικινδυνοτήτων εμποδίζει το σχεδιασμό μεθόδων προστασίας και προσαρμογής που θα είναι αποτελεσματικές σε βάθος χρόνου. Ως συνέπεια, παραμένει επιτακτική η εύρεση λύσεων που θα ξεπεράσουν το εμπόδιο αυτό και θα συμβάλλουν στη διαχείριση του ζητήματος. Για την εμβάθυνση της συζήτησης σχετικά με την απόκριση στην Κλιματική Αλλαγή προηγείται η κατανόηση του ευρύτερου θεωρητικού της πλαισίου. Αρχικά, αναλύονται οι βασικές διαστάσεις του φαινομένου και του σχετικού θεσμικού πλαισίου. Διερευνώνται επίσης οι έννοιες των επικινδυνοτήτων και της τρωτότητας που συνδέονται άμεσα με το ζήτημα. Γίνεται ακόμα η αναγνώριση των στοιχειωδών κοινωνικών επιλογών για απάντηση στην Κλιματική Αλλαγή: πρόκειται για τις διαδικασίες του Περιορισμού (Μitigation) και της Προσαρμογής (Αdaptation), ενώ εξίσου σημαντική είναι η έννοια της Προσαρμοστικότητας (Resilience). Στη συνέχεια, μελετάται ο ρόλος του Αστικού Σχεδιασμού για την απόκριση στην Κλιματική Αλλαγή. Ακολουθεί η εστίαση στις τεχνικο-κατασκευαστικές παρεμβάσεις με τη στοχευμένη επιλογή οχτώ μελετών περίπτωσης από το διεθνή χώρο. Οι παρεμβάσεις αυτές αξιολογούνται βάσει κριτηρίων που διαμορφώνονται από τις παρατηρήσεις και τα ερωτήματα που προέκυψαν στα προηγούμενα κεφάλαια. Τέλος, παρατίθενται τα συμπεράσματα της εργασίας και διατυπώνεται το απαραίτητο πλαίσιο για την ανάπτυξη κατάλληλων λύσεων προς τη διέξοδο από την Κλιματική Αλλαγή.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Τεχνικο-κατασκευαστικές παρεμβάσεις
Απόκριση.
Κλιματική Αλλαγή
Αστικός Σχεδιασμός
Βιωσιμότητα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-09-14


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)