Διαχείριση πόσιμου νερoύ: η περίπτωση της Λευκάδας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Διαχείριση πόσιμου νερoύ: η περίπτωση της Λευκάδας

Κτενά, Παναγιώτα

Αυτή η πτυχιακή μελέτη έγινε με σκοπό να μελετηθεί η επικρατούσα κατάσταση στον τομέα ύδρευσης του Δήμου Λευκάδας και να καταγραφούν οι απόψεις των κατοίκων σε θέματα σχετικά με την υδροδότηση και τελικά να γίνουν προτάσεις με βάση τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την έρευνα ώστε να γίνουν βελτιώσεις όπου χρειάζονται.Η πορεία που ακολουθήθηκε για την διεξαγωγή της μελέτης άρχισε με τη συλλογή πληροφοριών για το συγκεκριμένο θέμα από βιβλιογραφικές πηγές. Στη συνέχεια καταρτίσθηκε ερωτηματολόγιο το οποίο απευθύνονταν σε κατοίκους του Δήμου Λευκάδας και η ανάλυση των δεδομένων. Τελειώνει με την παράθεση των συμπερασμάτων που προέκυψαν και με την υποβολή προτάσεων.Η μελέτη αρχίζει με κάποια βασικά στοιχεία που αφορούν την παγκόσμια κατάσταση των υδάτων. Συνεχίζει με την καταγραφή της νομοθεσίας της Ε.Ε. όπου αναλύεται η οδηγία 60/2000 και ακολουθούν κάποια γενικά στοιχεία που αφορούν την υδροδότηση του νησιού της Λευκάδας. Στο κεφάλαιο που ακολουθεί γίνεται μια συνοπτική παρουσίαση στοιχείων της υπηρεσίας ύδρευσης του Δήμου Λευκάδας που αφορούν την κατανάλωση νερού, την ποιότητα του, την κοστολόγηση του και τις δαπάνες που γίνονται για αυτή. Το πρώτο μέρος κλείνει με αποτελέσματα παρόμοιων ερευνών.Στο δεύτερο μέρος της μελέτης γίνεται διαγραμματική παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας που καταγράφουν τις απόψεις των δημοτών σχετικά με θέματα κοστολόγησης του νερού, ποιότητας του, προβλημάτων που αντιμετωπίζουν από αυτό καθώς επίσης και για το πως επιθυμούν να ενημερώνονται από το Δήμο και παρουσιάζονται οι εξαρτήσεις των απαντήσεων που προέκυψαν από ορισμένα χαρακτηριστικά, όπως είναι ο τόπος κατοικίας, το φύλο, το μορφωτικό επίπεδο των καταναλωτών.Η μελέτη ολοκληρώνεται με τα συμπεράσματα που προέκυψαν, σημαντικότερο των οποίων είναι η δυσπιστία των καταναλωτών προς την ποιότητα του νερού του δικτύου και ότι δεν ρυθμίζουν την κατανάλωση νερού με βάση την τιμολόγηση του, και με προτάσεις οι οποίες γίνονται για τη βελτίωση του συστήματος ύδρευσης όπου χρειάζεται.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Πόσιμο νερό - Ελλάδα - Λευκάδα (Νομός)
Νερό - Διαχείριση
Water - Management
Drinking water - Greece - Lefkada (Nome)

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2005


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.