Διορθώσεις ισοϋψών καμπυλών με χρήση κανόνων τοπολογίας (TopologyRules)

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Διορθώσεις ισοϋψών καμπυλών με χρήση κανόνων τοπολογίας (TopologyRules)

Τσικρίκα, Αρετή

Αντικείμενο της εν λόγω πτυχιακής εργασίας αποτελεί η δημιουργία ενός υπόβαθρου με ισοϋψείς καμπύλες σε διανυσματική μορφή, από το ψηφιακό μοντέλο εδάφους του Ελλαδικού χώρου, μέσω των λογισμικών ArcCatalog και ArcMap. Στόχος είναι η εκπόνηση ενός εγχειριδίου, που θα περιλαμβάνει αναλυτικά τη μεθοδολογία και τα βήματα για τη διεκπεραίωση ενός τέτοιου έργου. Για την εφαρμογή της μεθοδολογίας επιλέχθηκαν 13 νησιά του νησιωτικού συμπλέγματος του Ανατολικού Αιγαίου, για τα οποία και παρήχθησαν χάρτες με τις ισοϋψείς καμπύλες ανά 10 μέτρα. Στη συνέχεια, διορθώθηκαν τα σφάλματα που προέκυψαν από τη διαδικασία, με την εφαρμογή των τοπολογικών κανόνων που επιλέχθηκαν. Κομμάτι της εργασίας αποτελεί να εξετασθεί η σημασία της εφαρμογής της εν λόγω διαδικασίας για τη δημιουργία ενός σωστού υπόβαθρου μιας χερσαίας περιοχής, όπως αυτής του Νομού Άρτας. Ο λόγος που επιλέχθηκε είναι το ότι παρουσιάζει έντονο ανάγλυφο με ιδιαίτερη μορφολογία, καθώς και τα συχνά πλημμυρικά συμβάντα, τα οποία λαμβάνουν χώρα στην περιοχή. Στην παρούσα εργασία παραθέτονται δύοχάρτες που αφορούν τη νήσο Λέσβο, ένας που δείχνει πώς φαίνονται τα τοπολογικά σφάλματα των ισοϋψών καμπυλών και ένας χωρίς αυτά, με επιλεγμένες ισοϋψείς, αφού διορθώθηκαν και εξομαλύνθηκαν. Στο τέλος, προκύπτουν ορισμένα συμπεράσματα σχετικά με τις πιθανές εφαρμογές, που μπορεί να έχει αυτή η διαδικασία και γίνεται μια κριτική στη μεθοδολογία όσον αφορά την ποιότητα της χαρτογράφησης και την ακρίβεια των αποτελεσμάτων.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Σφάλματα
Τοπολογία
Διορθώσεις
Ισοϋψείς
Μεθοδολογία

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-10-20


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)