Αστική ανάπτυξη, ενσωμάτωση του στοιχείου της ασφάλειας στη σύγχρονη πόλη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Αστική ανάπτυξη, ενσωμάτωση του στοιχείου της ασφάλειας στη σύγχρονη πόλη

Ιωσηφίδου, Σοφία

Η προέλευση και τα αίτια των καταστροφών μπορεί να είναι σύνθετα αλλά οι συνέπειες είναι συχνά παρόμοιες και περιλαμβάνουν ανθρώπινες απώλειες ιδιαίτερα μεταξύ των τρωτών μελών της κοινότητας, οικονομικές απώλειες, ανασταλτικές στην ανάπτυξη, καταστροφή του δομημένου και φυσικού περιβάλλοντος. Ειδικότερα στις πόλεις, οι καταστροφές προξενούν μεγάλες ζημιές αυξάνοντας την τρωτότητα, λόγω της υψηλής συγκέντρωσης πληθυσμού, με τεράστιο αντίκτυπο σε περιβαλλοντικά ζητήματα, στην οικονομική ανάπτυξη και τις υποδομές της πληγείσας περιοχής.Με δεδομένο ότι διανύουμε μια περίοδο έντονης αστικοποίησης, διεθνείς οργανισμοί, αναγνωρίζοντας τους αυξανόμενους κινδύνους έχουν αναλάβει πρωτοβουλίες για την εφαρμογή πολιτικών και στρατηγικών, με τη συνεργασία διεθνών εταίρων, στην κατεύθυνση ενίσχυσης της ασφάλειας των σύγχρονων πόλεων. Στόχος τους είναι η ανάπτυξη ασφαλών, ανθεκτικών πόλεων (resilient cities) ικανών να προλαμβάνουν και να αντιμετωπίζουν τους αστικούς κινδύνους αλλά και να ανακάμπτουν γρήγορα αμβλύνοντας τις επιπτώσεις πιθανών καταστροφών, δημιουργώντας ευκαιρίες για θετική αλλαγή στην πόλη, πέρα από την απόκριση σε μια επικίνδυνη κατάσταση.Ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης όσον αφορά τη διαχείριση των κινδύνων, έχει αναγνωρισθεί ως ουσιαστικός και καθοριστικός για την οικοδόμηση κοινοτήτων ανθεκτικών στις καταστροφές. Στην παρούσα εργασία παρατίθεται ένα πλαίσιο δράσεων και πολιτικών για την ενδυνάμωση των τοπικών αυτοδιοικήσεων, ώστε να καταστήσουν τις πόλεις τους ανθεκτικές σε επικείμενες καταστροφές. Πρωτοβουλίες δέσμευσης και ενδυνάμωσης των τοπικών αρχών, καθώς και διαχειριστικά εργαλεία, πλατφόρμες ανταλλαγής γνώσεων και εμπειριών, εργαλεία αυτοαξιολόγησης και μέτρησης της προόδου στην εφαρμογή δράσεων είναι πολύτιμα στην κατεύθυνση ενίσχυσης και ενδυνάμωσης του ρόλου της τοπικής αυτοδιοίκησης στη μείωση των αστικών κινδύνων αλλά και εμπέδωσης της αντίληψης ότι η ασφάλεια της πόλης αποτελεί ζήτημα υψηλής προτεραιότητας που απαιτεί τη συνέργεια όλων.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

αστική ανάπτυξη
Ασφαλείς πόλεις
ανθεκτικότητα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-10-26


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.