Σχεδιασμός και οργάνωση βάσης χαρτογραφικών δεδομένων ιστορικού χάρτη H. H. Kitchener της Νήσου Κύπρου με τη χρήση λογισμικού GIS

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Σχεδιασμός και οργάνωση βάσης χαρτογραφικών δεδομένων ιστορικού χάρτη H. H. Kitchener της Νήσου Κύπρου με τη χρήση λογισμικού GIS

Ψαρογιάννης, Αθανάσιος

Η σημερινή τεχνολογική πρόοδος στον τομέα των Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων παρέχει την δυνατότητα εφαρμογής των μεθοδολογικών εκείνων εργαλείων για την ψηφιακή αξιοποίηση των ιστορικών χαρτών, όπως αυτός της Κύπρου που εκπονήθηκε από τον Η.Η.Kitchener μεταξύ 1878 και 1883. Με διδόμενο το ένα από τα 16 φύλλα του προαναφερθέντος χάρτη και στο πλαίσιο των εργασιών του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Κατασκευή Βάσης Χαρτογραφικών δεδομένων και διαδικτυακής εφαρμογής παρουσίασης των γεωγραφικών πληροφοριών του Χάρτη του Kitchener για τη νήσο Κύπρο (έκδ. 1885)» επιχειρήθηκε ο σχεδιασμός και η οργάνωση της βάσης γεωγραφικών δεδομένων με την χρήση λογισμικού GIS, προκειμένου να εξαχθεί το «ψηφιακό αντίγραφο» του πρωτότυπου χάρτη ως οργανωμένη αποθήκευση μιας αυτοτελούς χαρτογραφικής ενότητας etal, 1996). Στόχος αποτελεί η δημιουργία ενός δυναμικού «χάρτη» ο οποίος θα καλύπτει τις ανάγκες των επιστημονικών πεδίων που ενδιαφέρονται για την καταγραφή του Kitchener, αλλά παράλληλα θα μπορεί να αποτελεί τη βάση για συνεχή τροφοδότηση με νέα επίκαιρα ή ιστορικά ποσοτικά και ποιοτικά χωρικά δεδομένα, δημιουργώντας συνέχεια νέα ερωτήματα και νέες απαντήσεις.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Κύπρος
ψηφιοποίηση
H.H.Kitchener
Βάση χαρτογραφικών δεδομένων
Ιστορικός Χάρτης

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-11-07


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)