Το προφίλ των ατόμων που χρησιμοποιούν πιστωτική κάρτα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Το προφίλ των ατόμων που χρησιμοποιούν πιστωτική κάρτα

Ανυσιάδου, Μελπομένη

Το τραπεζικό σύστημα και τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα του, εδώ και χρόνια επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την πορεία της ζωής του ατόμου, τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, διαμορφώνοντας καταναλωτικές συμπεριφορές και στάσεις. Η πιστωτική κάρτα στις μέρες μας, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα και διαρκώς εξελισσόμενα προϊόντα αυτού του συστήματος, υποκαθιστώντας σε ολοένα και περισσότερες χώρες τις υπόλοιπες μεθόδους πληρωμών, κρίνοντας αναγκαία την διερεύνηση των παραγόντων που προσδιορίζουν την χρήση και την κατοχή αυτής, από τους καταναλωτές. Η παρούσα εργασία, στοχεύει στην εμπεριστατωμένη εξέταση της συχνότητας χρήσης των πιστωτικών καρτών στην Ελλάδα, την κρίσιμη αυτή οικονομικά περίοδο, διερευνώντας τους δημογραφικούς, ψυχολογικούς, οικονομικούς και κοινωνικούς παράγοντες που την επηρεάζουν, εξάγοντας παράλληλα το προφίλ των ατόμων που τις χρησιμοποιούν. Βάση της περιγραφικής και οικονομετρικής ανάλυσης των δεδομένων, έγινε αντιληπτό ότι οι κάτοχοι πιστωτικών καρτών του συγκεκριμένου δείγματος, η πλειοψηφία των οποίων είχε υψηλό μορφωτικό επίπεδο, υψηλή αυτοπεποίθηση και χαμηλή παρορμητικότητα κατά τις αγορές, τείνουν να χρησιμοποιούν ορθολογικά αυτό το μέσο πληρωμής, μη επηρεαζόμενοι από λανθασμένες αντιλήψεις και μύθους γύρω από αυτήν, έχοντας αρνητική στάση απέναντι στο χρέος και υψηλό ποσοστό επίγνωσης των συνεπειών αλλά και της χρήσης των πιστωτικών καρτών. Αξίζει επίσης να τονισθεί ότι, χαρακτηριστικά της πιστωτικής κάρτας όπως, η διευκόλυνση που παρέχεται στις αγορές, η δυνατότητα αγορών με δόσεις και η σύνδεση της με την τεχνολογική εξέλιξη (online αγορές), φάνηκαν να έχουν θετική επιρροή στην χρήση από τη μεριά των καταναλωτών, ενώ η τιμή του επιτοκίου αρνητική, μειώνοντας την κατανάλωση αυτών των προϊόντων.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Πίστωση
Χρήστες πιστωτικών καρτών
Προφίλ χρηστών
Πιστωτική κάρτα
Καταναλωτική συμπεριφορά

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-10-12


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.