Ο προσδιορισμός του ελάχιστου κόστους διαβίωσης των νοικοκυριών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Ο προσδιορισμός του ελάχιστου κόστους διαβίωσης των νοικοκυριών

Γαλάνη, Άννα

Η παρούσα έρευνα παρουσιάζει τους προσδιοριστικούς παράγοντες των δαπανών ενός νοικοκυριού καθώς και τους δείκτες μέτρησης του ελάχιστου κόστους διαβίωσης από έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί σε διάφορες χώρες. Ο σκοπός της συγκεκριμένης μελέτης είναι να διερευνηθούν και να αναλυθούν οι παράγοντες που επηρεάζουν τη συμπεριφορά ενός νοικοκυριού ως προς κάποιες συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών όπως είναι οι δαπάνες για τρόφιμα ή οι δαπάνες για υγεία. Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, πραγματοποιήθηκε δειγματοληπτική έρευνα σε 131 άτομα, κατά την περίοδο 14 Μαΐου 2016 έως και 16 Ιουνίου 2016. Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε περιλαμβάνει ερωτήσεις που σχετίζονται με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά όπως ηλικία, φύλο, οικογενειακή κατάσταση, εισόδημα, καθώς επίσης και ερωτήσεις σχετικές με το πόσα χρήματα δαπανά το νοικοκυριό μηνιαίως για τρόφιμα, υγεία, εκπαίδευση, διασκέδαση και άλλες κατηγορίες αναγκών. Από τα αποτελέσματα των παλινδρομήσεων διαπιστώνεται ότι το εισόδημα αποτελεί ένα βασικό παράγοντα για τις δαπάνες ενός νοικοκυριού. Μάλιστα, αξίζει να αναφερθεί από τη στατιστική ανάλυση ότι σε περίπτωση μείωσης του εισοδήματος, το νοικοκυριό θα μείωνε τις δαπάνες για υγεία, για τρόφιμα, για διασκέδαση, για διακοπές καθώς και για εκπαίδευση.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Κόστος και επίπεδο ζωής
δείκτες μέτρησης του βιοτικού επιπέδου
Νοικοκυριά - Οικονομικές απόψεις - Ελλάδα
Βιοτικό επίπεδο
ελάχιστο κόστος διαβίωσης
δαπάνες νοικοκυριού
Νοικοκυριά - Οικονομικές απόψεις

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-10-03


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.