Η αξιοποίηση της τέχνης και της τεχνολογίας στη διδακτική της ιστορίας: η περίπτωση της Βυζαντινής περιόδου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Η αξιοποίηση της τέχνης και της τεχνολογίας στη διδακτική της ιστορίας: η περίπτωση της Βυζαντινής περιόδου

Μαλτέζου, Ανθούσα

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως αντικείμενο τη διερεύνηση των στάσεων των μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και συγκεκριμένα του Λυκείου, απέναντι σε εναλλακτικές - καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας του μαθήματος της Βυζαντινής Ιστορίας. Η έρευνα επικεντρώθηκε στην αναζήτηση τρόπων για την αξιοποίηση της Τέχνης και της Τεχνολογίας στη διδακτική του μαθήματος, με στόχο την αύξηση του ενδιαφέροντος των μαθητών και την ενεργό συμμετοχή τους κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. Ως μεθοδολογικό εργαλείο χρησιμοποιήθηκε η έρευνα-δράση, ενώ η φιλοσοφία και ο σχεδιασμός της διδακτικής παρέμβασης βασίστηκε πάνω στις έννοιες της πολυτροπικότητας και των πολυγραμματισμών, βασικών παραμέτρων των σύγχρονων θεωριών στον τομέα της διδακτικής. Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας προκύπτει ότι οι μαθητές αντιμετωπίζουν με θετικό τρόπο μεθόδους διδασκαλίας που καλλιεργούν την ενεργητική και συνεργατική μάθηση, σε αντίθεση με τις παραδοσιακές δασκαλοκεντρικές μεθόδους διδασκαλίας τις οποίες απορρίπτουν. Καταδεικνύεται ότι η χρήση των νέων τεχνολογιών συντελεί αναμφισβήτητα στην αλλαγή του κλίματος μέσα στην τάξη και των σχέσεων μεταξύ των μαθητών και του διδάσκοντος. Ταυτόχρονα, η εμπλοκή της Τέχνης μέσω των διαφόρων εκφάνσεών της συμβάλλει στην ανάπτυξη της ιστορικής ενσυναίσθησης, με αποτέλεσμα την κατανόηση των γεγονότων του παρελθόντος. Κατά συνέπεια, παρόμοιες έρευνες-δράσεις μπορούν με την υλοποίησή τους να ενισχύσουν τον εκπαιδευτικό στην προσπάθειά του να αντιμετωπίσει προβλήματα που ανακύπτουν καθημερινά στο επίπεδο της εκπαιδευτικής πράξης.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

τέχνη
νέες τεχνολογίες
έρευνα-δράση
διδακτική
ιστορία

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-11-14


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.