Εναλλακτικές μορφές τουρισμού με έμφαση στον πολιτισμό

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Εναλλακτικές μορφές τουρισμού με έμφαση στον πολιτισμό

Δαλαβούρα, Ευγενία

Ο τουρισμός, μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, έχει αποδειχθεί ως μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομικές δραστηριότητες και ως μια από τις σημαντικότερες βιομηχανίες παγκοσμίως. Ωστόσο, τα αναμφισβήτητα οφέλη που αναγνωρίζονται από την επιστημονική κοινότητα και τους φορείς άσκησης τουριστικής πολιτικής, συνοδεύονται συχνά και από αρνητικές επιπτώσεις, ιδίως όταν το μοντέλο ανάπτυξης είναι αποκλειστικά αυτό του μαζικού τουρισμού. Η έννοια των Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού έχει αναδειχθεί τις τελευταίες δεκαετίες ως επιλογή μιας πιο βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης που σέβεται το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον και τις κοινωνικές ιδιαιτερότητες κάθε προορισμού. Η Ελλάδα, κατέχει μια σημαντική θέση στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη χωρίς ωστόσο μέχρι σήμερα να έχει καταφέρει να επιλύσει αποτελεσματικά τα εγγενή προβλήματα της χωρικής και χρονικής υπερσυγκέντρωσης των τουριστικών δραστηριοτήτων με τις επακόλουθες αρνητικές επιπτώσεις. Η παρούσα εργασία, μέσα από μια ενδελεχή επισκόπηση της βιβλιογραφίας γύρω από τον εναλλακτικό τουρισμό αλλά και με μια έρευνα σε ταξιδιωτικά πρακτορεία της Αθήνας σχετικά με το ζήτημα αυτό, επιχειρεί να αναδείξει τη σημασία και τις προοπτικές της ενίσχυσης των ΕΜΤ στη χώρα μας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον Πολιτιστικό Τουρισμό, αλλά και σε μορφές τουρισμού για τις οποίες η Ελλάδα διαθέτει ανταγωνιστικά και συγκριτικά πλεονεκτήματα.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Ταξιδιωτικά Πρακτορεία
Εναλλακτικός Τουρισμός
Πολιτιστικός Τουρισμός
Ελλάδα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-11-16


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.