Η προσωπικότητα των μαθητών Γυμνασίου και η σχέση της με την πατρική τυπολογία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Η προσωπικότητα των μαθητών Γυμνασίου και η σχέση της με την πατρική τυπολογία

Παναγιωτοπούλου, Ευτυχία

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να μελετήσει τη σχέση μεταξύ γονεϊκής (πατρικής) τυπολογίας και των διαστάσεων της προσωπικότητας των εφήβων. Στην έρευνα συμμετείχαν 160 μαθητές ενός Γυμνασίου της Δυτικής Αττικής. Στους μαθητές χορηγήθηκε το «Ερωτηματολόγιο Τυπολογίας του Έλληνα Πατέρα» το οποίο έχει τροποποιηθεί ώστε να μπορεί να χορηγείται σε εφήβους και το ερωτηματολόγιο Ε- ΔΙΠΡΟΠΕ (11- 13 ετών) των Μπεζεβέγκη και Παυλόπουλου (1998) το οποίο συνιστά μια κλίμακα μέτρησης της προσωπικότητας, βασισμένη στο Μοντέλο των Πέντε Παραγόντων και για τις ανάγκες τις έρευνας μετατράπηκε σε εργαλείο αυτοαναφοράς. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως τα αντιλαμβανόμενα γνωρίσματα της προσωπικότητας των εφήβων συσχετίζονται με τις αντιλήψεις τους για την τυπολογία του πατέρα. Οι έφηβοι, δηλαδή, που αντιλαμβάνονται τον πατέρα τους ως υποστηρικτικό αποδίδουν στον εαυτό τους υψηλό επίπεδο «ευσυνειδησίας», «διανοητικής ανάπτυξης», «προσήνειας» και «εξωστρέφειας». Αντίθετα, όσοι έφηβοι τον εκλαμβάνουν ως αυταρχικό, πιστεύουν ότι διαθέτουν μεγάλο βαθμό «συναισθηματικής αντιδραστικότητας». Παράλληλα, η παρούσα έρευνα επαλήθευσε την ύπαρξη τεσσάρων γονεϊκών τύπων, όπως είχε προτείνει η Μαριδάκη- Κασσωτάκη (2009) για τον ελλαδικό χώρο. Αναφορικά με την αντιλαμβανόμενη γονεϊκή τυπολογία μεταξύ αγοριών και κοριτσιών, δεν προέκυψαν στατιστικά σημαντικές διαφορές ενώ, αντίθετα, παρατηρήθηκαν διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα ως προς τα αυτοαναφερόμενα στοιχεία της προσωπικότητας τους. Τέλος, παρουσιάστηκαν διαφορές μεταξύ των μαθητών των τριών τάξεων του Γυμνασίου ως προς τις αντιλήψεις τους για τα συστατικά της προσωπικότητας τους. Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης έχουν σημαντικές κοινωνικές, παιδαγωγικές και ψυχολογικές επιπτώσεις.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

προσωπικότητα
έφηβοι
πέντε μεγάλοι παράγοντες
πατρική τυπολογία

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-11-21


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.