Στρατηγικός σχεδιασμός, υλοποίηση και επικοινωνία ενός προγράμματος αγωγής υγείας στα Δημόσια Σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με στόχο την επιτυχέστερη αποτελεσματικότητα του

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Στρατηγικός σχεδιασμός, υλοποίηση και επικοινωνία ενός προγράμματος αγωγής υγείας στα Δημόσια Σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με στόχο την επιτυχέστερη αποτελεσματικότητα του

Μανή, Ελένη

Το Μάρκετινγκ Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων είναι μία επιστημονική διαδικασία, της οποίας βασικό στάδιο είναι η κατανόηση των αναγκών και των επιθυμιών της αγοράς-στόχος (Παγανός, 1998), και μέσω της οποιας “το σχολείο επικοινωνεί και προωθεί ενεργά τον σκοπό του”(Davies and Ellison, 1997). Άρχισε να εφαρμόζεται στο διεθνή χώρο τη δεκαετία του 1980 (Oplatka, 2006), ενώ στην ελληνική δημόσια Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση δεν χρησιμοποιείται μέχρι και σήμερα (Τόκας, 2005).Οι μελετητές δε, της Αγωγής Υγείας συμφωνούν ότι αυτή έχει αυξημένη αποτελεσματικότητα, όταν αχολείται με θέματα, τα οποία βασίζονται στις ανάγκες και τις επιθυμίες των μαθητών, σύμφωνα με την Παιδοκεντρική Αρχή και την επικοινωνία-συνεργασία σχολείου-οικογένειας, η οποία είναι ο πρώτος φορέας, που διενεργεί συστηματικά αγωγή υγείας στη ζωή του ανθρώπου (Λιονής, 1991; Κλεφτάρας, 2002; Γκούβρα, Κυρίδης, Μαυρικάκη, 2005; Παπαθανασίου, 2009; Στάππα-Μουρτζίνη, 2010).Η παρούσα εργασία ερεύνησε – με σχετική στατιστική πρωτογενή έρευνα – τις τεχνικές Μάρκετινγκ, τις οποίες μπορεί να χρησιμοποιήσει ο εκπαιδευτικός κατά την κατάρτιση ενός Προγράμματος Αγωγής Υγείας στη Δημόσια Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Η έρευνα προσδιορίζει εκείνες τις τεχνικές, που “ταιριάζουν” και είναι συμβατές για τον καλύτερο σχεδιασμό, την εκτέλεση και την επικοινωνία του προγράμματος, με στόχο την επιτυχέστερη αποτελεσματικότητα. Επίσης, ερευνά βιβλιογραφικά και αναδεικνύει τις ομοιότητες μεταξύ των σταδίων του Στρατηγικού Σχεδιασμού, της Υλοποίησης και της Επικοινωνίας Προγραμμάτων Μάρκετινγκ με τα αντίστοιχα του Σχεδιασμού και της Μεθοδολογίας Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας στα σχολεία.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Σχεδιασμός και Μεθοδολογία Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας
επικοινωνία-συνεργασία σχολείου-οικογένειας
Στρατηγικός Σχεδιασμός και Προγραμματισμός Μάρκετινγκ Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
Προγράμματα Αγωγής Υγείας στη δημόσια Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Μάρκετινγκ Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-11-21


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.