Η συνεργασία σχολείου – οικογένειας ως παράγοντας αποτελεσματικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων: στάσεις και αντιλήψεις των εκπαιδευτικών των μουσικών σχολείων της Ελλάδας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Η συνεργασία σχολείου – οικογένειας ως παράγοντας αποτελεσματικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων: στάσεις και αντιλήψεις των εκπαιδευτικών των μουσικών σχολείων της Ελλάδας

Σιάσος, Σπύρος

Η συνεργασία του σχολείου με την οικογένεια των μαθητών, αποτελεί έναν από τους κύριους παράγοντες αποτελεσματικότητας των σχολικών μονάδων, αφού έρευνες έχουν δείξει πως, η δημιουργία και η ανάπτυξη επικοινωνιακών και συνεργατικών δεσμών μεταξύ σχολείου και οικογένειας συμβάλλει στη γνωστική, συναισθηματική και ψυχοκινητική πρόοδο των μαθητών καθώς και στην υποστήριξη και στη βελτίωση των εκπαιδευτικών, της οικογένειας και εν γένει της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Κύριος σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση των στάσεων και των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών για τη συνεργασία σχολείου-οικογένειας ως παράγοντα αποτελεσματικότητας των Μουσικών Σχολείων. H έρευνα διεξήχθη σε δείγμα 143 καθηγητών από 21 Μουσικά Σχολεία σε όλη την Ελλάδα. Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων προκύπτει, ότι οι εκπαιδευτικοί των Μουσικών Σχολείων είναι σε υψηλό βαθμό ικανοποιημένοι από τη συνεργασία του σχολείου τους με τους γονείς των μαθητών και ότι η επιτυχία της συνεργασίας αυτής συμβάλλει στην αποτελεσματική λειτουργία των Μουσικών Σχολείων.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

επικοινωνία
γονεϊκή εμπλοκή
σχέσεις σχολείου-οικογένειας
εκπαιδευτικοί
Μουσικά Σχολεία

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-11-22


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.