Η συνεργασία σχολείου – οικογένειας ως παράγοντας αποτελεσματικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων: στάσεις και αντιλήψεις των εκπαιδευτικών των μουσικών σχολείων της Ελλάδας

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Η συνεργασία σχολείου – οικογένειας ως παράγοντας αποτελεσματικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων: στάσεις και αντιλήψεις των εκπαιδευτικών των μουσικών σχολείων της Ελλάδας

Σιάσος, Σπύρος

Η συνεργασία του σχολείου με την οικογένεια των μαθητών, αποτελεί έναν από τους κύριους παράγοντες αποτελεσματικότητας των σχολικών μονάδων, αφού έρευνες έχουν δείξει πως, η δημιουργία και η ανάπτυξη επικοινωνιακών και συνεργατικών δεσμών μεταξύ σχολείου και οικογένειας συμβάλλει στη γνωστική, συναισθηματική και ψυχοκινητική πρόοδο των μαθητών καθώς και στην υποστήριξη και στη βελτίωση των εκπαιδευτικών, της οικογένειας και εν γένει της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Κύριος σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση των στάσεων και των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών για τη συνεργασία σχολείου-οικογένειας ως παράγοντα αποτελεσματικότητας των Μουσικών Σχολείων. H έρευνα διεξήχθη σε δείγμα 143 καθηγητών από 21 Μουσικά Σχολεία σε όλη την Ελλάδα. Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων προκύπτει, ότι οι εκπαιδευτικοί των Μουσικών Σχολείων είναι σε υψηλό βαθμό ικανοποιημένοι από τη συνεργασία του σχολείου τους με τους γονείς των μαθητών και ότι η επιτυχία της συνεργασίας αυτής συμβάλλει στην αποτελεσματική λειτουργία των Μουσικών Σχολείων.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

επικοινωνία
γονεϊκή εμπλοκή
σχέσεις σχολείου-οικογένειας
εκπαιδευτικοί
Μουσικά Σχολεία

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-11-22


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)