Μελέτη επίδρασης της σεισμικότητας στην εδαφική παραμόρφωση στη νήσο Θήρα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Μελέτη επίδρασης της σεισμικότητας στην εδαφική παραμόρφωση στη νήσο Θήρα

Πέτρου, Παναγιώτα Ι.

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται την μελέτη της πορείας της εδαφικής παραμόρφωσης στην ευρύτερη περιοχή της νήσου Θήρας κατά το χρονικό διάστημα 3/3/2011 – 27/3/2012 σε συνδυασμό την με την σεισμικότητα της εν λόγω περιοχής κατά την ίδια περίοδο. Στο πλαίσιο της μελέτης αυτής γίνεται επεξεργασία δεδομένων τιμών εδαφικής παραμόρφωσης που έχουν ληφθεί με την μέθοδο SARinterferometry (Συμβολομετρίας Ραντάρ) και τα οποία αναφέρονται σε συγκεκριμένα σταθερά σημεία βάσης. Για την καλύτερη παρακολούθηση της εξέλιξης του φαινομένου η χρονική περίοδος της μελέτης χωρίστηκε σε 12 υποπεριόδους διάρκειας περίπου ενός μηνός. Παράλληλα εξετάζεται η σεισμικότητα της περιοχής και γίνεται ανάλυση και ερμηνεία των μικροσεισμικών παραμέτρων του συνόλου των σεισμικών γεγονότων, τα οποία έλαβαν χώρα την ίδια περίοδο, σε μια προσπάθεια να αναζητηθούν συσχετισμοί μεταξύ των περιοχών που εντοπίζονται οι μεγαλύτερες διακυμάνσεις εδαφικής παραμόρφωσης και των περιοχών που συναντάται το μεγαλύτερο πλήθος σεισμικών γεγονότων.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

σεισμικότητα
Εδαφική παραμόρφωση
Σεισμολογία - Ελλάδα
Ηφαίστειο
Σεισμοί - Ελλάδα
Σαντορίνη

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-10-27


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.