Μελέτη επίδρασης της σεισμικότητας στην εδαφική παραμόρφωση στη νήσο Θήρα

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Μελέτη επίδρασης της σεισμικότητας στην εδαφική παραμόρφωση στη νήσο Θήρα

Πέτρου, Παναγιώτα Ι.

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται την μελέτη της πορείας της εδαφικής παραμόρφωσης στην ευρύτερη περιοχή της νήσου Θήρας κατά το χρονικό διάστημα 3/3/2011 – 27/3/2012 σε συνδυασμό την με την σεισμικότητα της εν λόγω περιοχής κατά την ίδια περίοδο. Στο πλαίσιο της μελέτης αυτής γίνεται επεξεργασία δεδομένων τιμών εδαφικής παραμόρφωσης που έχουν ληφθεί με την μέθοδο SARinterferometry (Συμβολομετρίας Ραντάρ) και τα οποία αναφέρονται σε συγκεκριμένα σταθερά σημεία βάσης. Για την καλύτερη παρακολούθηση της εξέλιξης του φαινομένου η χρονική περίοδος της μελέτης χωρίστηκε σε 12 υποπεριόδους διάρκειας περίπου ενός μηνός. Παράλληλα εξετάζεται η σεισμικότητα της περιοχής και γίνεται ανάλυση και ερμηνεία των μικροσεισμικών παραμέτρων του συνόλου των σεισμικών γεγονότων, τα οποία έλαβαν χώρα την ίδια περίοδο, σε μια προσπάθεια να αναζητηθούν συσχετισμοί μεταξύ των περιοχών που εντοπίζονται οι μεγαλύτερες διακυμάνσεις εδαφικής παραμόρφωσης και των περιοχών που συναντάται το μεγαλύτερο πλήθος σεισμικών γεγονότων.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

σεισμικότητα
Εδαφική παραμόρφωση
Σεισμολογία - Ελλάδα
Ηφαίστειο
Σεισμοί - Ελλάδα
Σαντορίνη

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-10-27


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)