Εφαρμογή πράσινων στρατηγικών στο κλάδο των τροφίμων: Η περίπτωση των σούπερ μάρκετ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Εφαρμογή πράσινων στρατηγικών στο κλάδο των τροφίμων: Η περίπτωση των σούπερ μάρκετ

Χρήστου, Ευθαλία Β.

Κύριο αντικείμενο έρευνας στη παρούσα μελέτη αποτελεί η εύρεση των πράσινων πρακτικών και στρατηγικών στο τομέα των τροφίμων, καθώς και η εφαρμογή της στρατηγικής «πράσινης διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας (GSCM)» που χαρακτηρίζει τον κλάδο λιανικής των σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα. Για τους σκοπούς της μελέτης δημιουργήθηκε και μοιράστηκε ερωτηματολόγιο σε διευθυντικά στελέχη σούπερ μάρκετ εντός της Αττικής, όπου συγκεντρώθηκαν 30 έγκυρα. Για τον καθορισμό της GSCM στρατηγικής, εντοπίστηκε ο βαθμός συμβολής των εσωτερικών και εξωτερικών πιέσεων που οδηγούν σε αυτήν καθώς και ο βαθμός εφαρμογής των πρακτικών που την απαρτίζουν. Επίσης, επισημαίνεται η σημαντικότητα των GSCM πρακτικών και των GSCM κατηγοριών δράσης των πρακτικών οι οποίες συμβάλλουν στις τέσσερις διαστάσεις των αποδόσεων (περιβαλλοντική, οικονομική, λειτουργική, κοινωνική) στα σούπερ μάρκετς.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

πράσινη διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας(GSCM),σούπερ μάρκετ, πράσινες πρακτικές, απόδοση πράσινες στρατηγικές τροφίμων

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-12-15


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.