Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών αναφορικά με τη διαχείριση κρίσεων στα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης: η περίπτωση των Νομών Αττικής, Λακωνίας, Λάρισας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών αναφορικά με τη διαχείριση κρίσεων στα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης: η περίπτωση των Νομών Αττικής, Λακωνίας, Λάρισας

Παπαδαντωνάκης, Χρήστος Ε.

Η παρούσα έρευνα εστιάζει στην απεικόνιση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης τριών νομών: Αττικής, Λακωνίας και Λάρισας αναφορικά με τη διαχείριση κρίσεων στα σχολεία που υπηρετούν. Ένα ασφαλές περιβάλλον αποτελεί σημαντικό παράγοντα αποτελεσματικής και ποιοτικής λειτουργίας του σχολικού εργασιακού περιβάλλοντος και χρήζει συστηματικής υποστήριξης από τις αρμόδιες αρχές και από όλη την εκπαιδευτική κοινότητα. Mετά από τη θεωρητική διερεύνηση των αρχών της διοίκησης και αντιμετώπισης των σχολικών κρίσεων καθώς την παρουσίαση ερευνητικών μελετών που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα και παγκοσμίως, θα παρουσιαστούν σε αυτήν τη διπλωματική εργασία οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών αναφορικά με το βαθμό ετοιμότητας των σχολικών μονάδων που υπηρετούν σε θέματα που σχετίζονται με τη διαχείριση και τη διοίκηση των σχολικών κρίσεων. Με τη χρήση ανώνυμου ερωτηματολογίου με ερωτήσεις ανοικτού, κλειστού τύπου και Likert scale απεικονίστηκαν οι αντιλήψεις των δασκάλων. Η έρευνα μας έδειξε ότι τα σχολικά ατυχήματα αποτελούν καθημερινό φαινόμενο στα Δημοτικά σχολεία, τα οποία δε διαθέτουν όλα τα απαραίτητα υλικά μέσα και την ουσιαστική υποστήριξη από τις αρμόδιες υπηρεσίες για τη δημιουργία ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος. Επομένως, είναι σημαντικό οι εκπαιδευτικοί να λαμβάνουν συστηματική επιμόρφωση και πρακτική εφαρμογή σε θέματα που σχετίζονται με τη διαχείριση σχολικών κρίσεων και ο μαθητικός πληθυσμός να αποκτήσει μέσα από τη καθιέρωση εκπαιδευτικών πεδίων και διδακτικών προσεγγίσεων, από μικρή ηλικία, προληπτική κουλτούρα αποτροπής κινδύνων.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Σχολική κρίση
δάσκαλοι
διοίκηση
σχολείο

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-12-22


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.