Προσδιορισμός δευτερογενών μεταβολιτών σε αφεψήματα βοτάνων της Ελληνικής χλωρίδας και αξιολόγηση της βιοδραστικότητάς τους

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Προσδιορισμός δευτερογενών μεταβολιτών σε αφεψήματα βοτάνων της Ελληνικής χλωρίδας και αξιολόγηση της βιοδραστικότητάς τους

Κογιάννου, Δήμητρα

Στην προσπάθεια ανάδειξης φυσικών προϊόντων με βιοπροστατευτική δράση έχουν γίνει πολλές μελέτες σε βότανα και εκχυλίσματα αυτών. Από διατροφική άποψη, οι μελέτες που αφορούν στην ανάλυση των αφεψημάτων Ελληνικών βοτάνων είναι περιορισμένες. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν ο προσδιορισμός των βιοδραστικών μικροσυστατικών σε αφεψήματα 13 Ελληνικών βοτάνων με εφαρμογή των χρωματογραφικών τεχνικών GC-MS και LC-DAD-MS. Διερευνήθηκε επίσης η ικανότητά τους να επιδεικνύουν αντιοξειδωτική δράση και να επιδρούν σε καλλιέργειες μονοπύρηνων κυττάρων του περιφερικού αίματος (PBMCs) και καρκινικών κυττάρων του παχέος εντέρου (ΗΤ29) και του προστάτη (PC3). Στα PBMCs εξετάσθηκε η επίδραση (α) στα επίπεδα έκκρισης των IL-6, TNF-α και MCP-1. Στα HT29 και PC3 εξετάστηκε η επίδραση (α) στον κυτταρικό πολλαπλασιασμό, (β) στα επίπεδα οξειδωτικού στρες, (γ) στα επίπεδα της IL-8, και (δ) στα επίπεδα ενεργοποίησης του NF-κΒ. Από την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των χημικών αναλύσεων προέκυψε ότι τα αφεψήματα των βοτάνων: περιείχαν φαινολικά συστατικά περιείχαν γλυκοζυλιωμένα παράγωγα φλαβονοειδών παρουσίασαν ισχυρή αντιοξειδωτική δράση Από την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων ελέγχου της βιοδραστικότητας, τα αφεψήματα που επέδρασαν σε:1. PBMCs: τροποποίησαν τα επίπεδα των IL-6 και TNF-α μείωσαν τα επίπεδα της MCP-1 κατά περιπτώσεις 2. ΗΤ29 και PC3: μείωσαν τα επίπεδα της IL-8 μείωσαν τα επίπεδα του NF-κΒ κατά περιπτώσεις  ανέστειλαν τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό μείωσαν τη βιωσιμότητα μείωσαν τα επίπεδα της γλουταθειόνης Ως μηχανισμός δράσης, από την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων προέκυψε ότι, τα αφεψήματα των βοτάνων μεταβάλουν τα επίπεδα οξειδωτικού στρες των HT29 και PC3 μέσω της μείωσης της ενδοκυττάριας γλουταθειόνης (GSH).

thesis
Διδακτορική Διατριβή (EL)
Doctoral Dissertation (EN)

GC-MS
βιοδραστικότητα
Αφεψήματα - Υγιειονολογικές απόψεις
LC-DAD-MS
FACS
Αφεψήματα βοτάνων

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-01-10


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.