Διατροφή και γενετική προδιάθεση σε φαινότυπους που σχετίζονται με τη στεφανιαία νόσο

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2017 (EN)
Diet and genetic susceptibility in phenotypes related to coronary artery disease
Διατροφή και γενετική προδιάθεση σε φαινότυπους που σχετίζονται με τη στεφανιαία νόσο

Δημητρίου, Μαρία Ε.

Η στεφανιαία νόσος (ΣΝ) αποτελεί την πιο συχνή κλινική εκδήλωση των καρδιαγγειακών νοσημάτων. Η γενετική προδιάθεση και η διατροφή διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στον κίνδυνο εμφάνισης ΣΝ. Σκοποί: Σκοποί της παρούσας διατριβής αποτελούν α) η καταγραφή διαφόρων δεικτών υγείας μεταξύ ασθενών με διεγνωσμένη ΣΝ και μαρτύρων, β) η αναγνώριση νέων γενετικών τόπων, γ) η αξιολόγηση ενός γενετικού σκορ (ΓΣ), δ) η αναγνώριση διατροφικών προτύπων (ΔΠ) και ε) η αξιολόγηση της επίδρασης της γενετικής προδιάθεσης σε συνδυασμό με τη διατροφή ή τον τρόπο ζωής, ως προς την πιθανότητα παρουσίας ΣΝ και ως προς ενδιάμεσους φαινότυπους. Μεθοδολογία: Η παρούσα διατριβή αποτελεί μελέτη ασθενών-μαρτύρων σε ελληνικό δείγμα στην περιοχή της Αθήνας. Πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις για τη συλλογή δημογραφικών, ανθρωπομετρικών, βιοχημικών και συμπεριφοριστικών δεδομένων. Έπειτα από απομόνωση γενετικού υλικού, πραγματοποιήθηκε γενετική ανάλυση με τη χρήση μικροσυστοιχιών. Κατασκευάστηκαν δύο διαφορετικά ΓΣ, βασισμένα σε 53 και σε 20 πολυμορφισμούς (ΓΣ-30 και ΓΣ-20, αντίστοιχα) και δημιουργήθηκε ένα συμπεριφοριστικό σκορ (ΣΣ) για την πρόληψη αυξημένων επιπέδων γλυκόζης Επιπρόσθετα, δημιουργήθηκαν ΔΠ και ελέγχθηκε η συσχέτισή τους ως προς την πιθανότητα παρουσίας ΣΝ. Αποτελέσματα: Η αποκλειστική κατανάλωση ελαιολάδου σχετίστηκε με 37% μείωση του σχετικού κίνδυνου ΣΝ, ύστερα από στάθμιση για την προσκόλληση στη μεσογειακή διατροφή (OR=0•63; 95% CI 0•42, 0•93; P=0•02). Το ΣΣ συσχετίστηκε με χαμηλότερα επίπεδα γλυκόζης αίματος (b ±SE: -0.083±0.021mmol/L, p=1.6×10-04). Η επίδραση του ΓΣ-20 στα επίπεδα γλυκόζης εξασθένισε μετά από αλληλεπίδραση με το ΣΣ. Το ΓΣ-53 και το Δυτικού τύπου πρότυπο συσχετίστηκαν θετικά με την πιθανότητα παρουσίας ΣΝ (OR=1.03, 95% CI=1.01-1.05, p=0.021; OR=1.20, 95% CI=1.09-1.32, p=0.000, αντίστοιχα). Συμπεράσματα: Η αποκλειστική χρήση ελαιολάδου φαίνεται να δρα προστατευτικά ως προς την εκδήλωση ΣΝ. Η μελέτη των αλληλεπιδράσεων υποδεικνύει ότι η επίδραση ενός υγιεινού τρόπου ζωής ή ενός ανθυγιεινού ΔΠ είναι διαφορετική μεταξύ ατόμων με διαφορετική γενετική προδιάθεση. Τα ΓΣ μπορούν στο εγγύς μέλλον να παρέχουν κλινική χρησιμότητα.

thesis
Διδακτορική Διατριβή (EL)
Doctoral Dissertation (EN)

ελαιόλαδο
Ασθένειες της στεφανιαίας - Διαιτολογικές απόψεις
ασθενείς-μάρτυρες
στεφανιαία νόσος
πολυμορφισμός
διατροφή
Γενετική προδιάθεση στις ασθένειες

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-01-25


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)